logo

Тест: Въпросително изречение без въпросителна дума

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете въпросителните изречения без въпросителна дума.
2
Свържете изреченията с подходящия препинателен знак.
3
Довършете правилото.
4
Кое въпросително изречение има неправилен словоред?
5
Кои въпросителни изречения имат неправилен словоред?
6
Образувайте въпросително изречение.
7
Образувайте въпросително изречение.
8
Как може да отговорим на следния въпрос?
  • Hast du ein schnelles Auto?
9
Свържете въпросите и отговорите.
10
На кои въпроси може да отговорим с „Ja“ или „Nein“?
11
На кои въпроси НЕ може да отговорим с "Ja" или "Nein"?
12
Кои са правилните въпроси към дадения отговор?
  • Ja, ich wohne in Sofia.
13
Образувайте въпросителни изречения без въпросителна дума.
  • Всички изречения трябва да започват с голяма буква и да завършват с въпросителен знак.
14
Образувайте въпросителни изречения без въпросителна дума.
  • Всички изречения трябва да започват с голяма буква и да завършват с въпросителен знак.
15
Задайте въпросите към дадените отговори.
  • Всички изречения трябва да започват с голяма буква и да завършват с въпросителен знак.

Описание на теста

Да преговорим въпросителните изречения с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Въпросително изречение без въпросителна дума" ("Ja-Nein-Frage", ''Entscheidungsfrage'', ''Fragesatz ohne Fragewort")! Какъв е словоредът на въпросително изречение, което не съдържа въпросителна дума? Как превеждаме българските въпросителни изречения с частицата "ли"? Какви са отговорите на въпросително изречение, което няма въпросителна дума? Какво означава инверсия? Затвърдете знанията си за словореда на въпросителните изречения и бъдете отличници по немски език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се