Упражнение: Българско черноморско крайбрежие - Географско положение и геоложки строеж


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Българско черноморско крайбрежие - географско положение и геоложки строеж" по география за 10 клас ще проверите знанията си за черноморското ни крайбрежие. Ще отговаряте на въпроси за географското положение и подялбата на тази област. Ще обозначавате географски обекти, посочени на карта. Ще си припомните външните релефообразуващи процеси и формите, които създават по Черноморското крайбрежие. Ще разпознавате форми на релефа по снимка. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Части от кои природногеографски области влизат в обхвата на българското черноморско крайбрежие?
5т. 2. Кой е основният фактор, който влияе на обособяването на природногеографската  област на Българско черноморско крайбрежие?
5т. 3. Кои са крайните северна и южна точка на областта на Българско черноморско крайбрежие ?
5т. 4. Кои реки са граница между северната, средната и южната част на черноморското ни крайбрежие?
5т. 5. Най-дългият плаж по нашето крайбрежие /12 км/ е:
6т. 6. За кой морски нос се отнася написаното?
  • Намира се в Северното Черноморско кроайбрежие. Навлиза на 2 км. навътре в морето и се издига на около 70 м. над водата.
6т. 7. Коя част от Българското черноморско крайбрежие се намира между долините на р. Хаджийска и р. Резовска?
6т. 8. По Българското черноморско крайбрежие липсват условия за образуването на:
6т. 9. Коя от характеристиките НЕ се отнася за Българското черноморско крайбрежие?
6т. 10. Кои форми на релефа свидетелстват за неколкократното издигане на Черноморското крайбрежие?
6т. 11. Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за Северното черноморско крайбрежие?
6т. 12. Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 13. На картата с цифри са обозначени черноморски носове. Свържете цифрата с името на носа. 
11т. 14. Разпознайте релефните форми от снимките.
11т. 15. Какви форми на релефа са посочените? Свържете правилно.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!