new-logo

Тест: Българско черноморско крайбрежие. Географско положение и геоложки строеж

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Части от кои природногеографски области влизат в обхвата на Българското черноморско крайбрежие?
2
Кой е основният фактор, който влияе на обособяването на природногеографската област - Българско черноморско крайбрежие?
3
Коя защитена територия НЕ се намира на територията на Българското черноморско крайбрежие?
4
Кой от изброените острови НЕ се намира в Черно море?
5
Най-дългият плаж по нашето крайбрежие (12 км) е:
6
Кое от твърденията за Българското черноморско крайбрежие е вярно?
7
Как е наричан известният път на прелетните птици, който преминава покрай Българското черноморско крайбрежие?
  • „Виа Милитарис“, „Виа Понтика“, „Виа Диагоналис“
8
Уникалните влажни гори край долните течения и устията на реките Кам­чия, Велека, Батова, Ропотамо и др., състоящи се от широколистни дървета и храсти, и раз­лични увивни растения, се наричат:
9
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: кафяви, канелени, черноземни, алувиално-ливадни, жълтоземни, смолници
10
Кои от изброените твърдения за климата на Българското черноморско крайбрежие са верни?
  • 1. Българското черноморско крайбрежие попада в черноморската климатична област.
  • 2. Лятото в черноморската климатична област е горещо, а зимата - мека.
  • 3. В черноморската климатична област валежите и температурите се увеличават от север на юг.
  • 4. Пролетта започва по-рано в северните части на климатичната област.
  • 5. Бризът духа от морето към сушата през деня.
  • 6. Най-много валежи падат през есенно-зимния период в южните части на климатичната област.
11
Свържи находищата с техните местоположения.
12
Свържи природните обекти с онази част от Българското черноморско крайбрежие, в която се намират.
13
На картата с цифри са обозначени черноморски носове.
  • Свържете цифрата с името на носа. 
14
Разпознайте релефните форми от снимките.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за черноморското ни крайбрежие. Ще отговаряш на въпроси за географското положение и подялбата на тази област. Ще провериш усвоени ли са основни знания за особеностите на релефа, полезните изкопаеми, климата, водите, почвите и растенията. Ще обозначаваш географски обекти, посочени на карта. Ще разпознаваш форми на релефа по снимка. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се