logo

Тест: Черно море - Хидроложки особености и организмов свят

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Каква е площта на водосборния басейн на Черно море?
2
Средногодишната температура на водата в Черно море е:
3
Колко е средната соленост на Черно море?
4
В каква посока се движи водата в двете основни течения в Черно море ?
5
Кой от посочените видове риба е характерен за Черно море?
6
Коя от изброените реки НЕ се влива в Черно море?
7
Къде според вас ще е най-ниска солеността на водата на Черно море?
8
Колко пъти е по-ниска солеността на Черно море спрямо солеността на световния океан?
9
Защо под 200 м. дълбочина в Черно море няма живот?
10
Твърдението "Приливите и отливите в Черно море са ясно забележими", е:
11
В коя подточка са записани месеците, в които водата в Черно море е най-топла и най-студена?
12
Кои са представители на бозайниците в Черно море?
13
Защо морската вода е най-топла през август, а не през юли, когато е най-висока температурата на въздуха?
14
Кои са силите, предизвикващи образуването на приливи и отливи?
15
Кои са основните причини, водещи до образуване на течения в моретата?

Описание на теста

С онлайн теста "Черно море - хидроложки особености и организмов свят" по география за 10 клас ще проверите знанията си за температурата, състава и движенията на водата в Черно море. Ще разберете дали знаете стойностите на солеността на водата, на приливите и отливите, на водосборния басейн на морето. Ще си припомните кои са силите, които образуват приливите и отливите и морските течения. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се