Упражнение: Черно море - Хидроложки особености и организмов свят


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Черно море - хидроложки особености и организмов свят" по география за 10 клас ще проверите знанията си за температурата, състава и движенията на водата в Черно море. Ще разберете дали знаете стойностите на солеността на водата, на приливите и отливите, на водосборния басейн на морето. Ще си припомните кои са силите, които образуват приливите и отливите и морските течения. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Каква е площта на водосборния басейн на Черно море?
5т. 2. Средногодишната температура на водата в Черно море е:
5т. 3. Колко е средната соленост на Черно море?
5т. 4. В каква посока се движи водата в двете основни течения в Черно море ?
5т. 5. Кой от посочените видове риба е характерен за Черно море?
6т. 6. Коя от изброените реки НЕ се влива в Черно море? 
6т. 7. Къде според вас ще е най-ниска солеността на водата на Черно море?
6т. 8. Колко пъти е по-ниска солеността на Черно море спрямо солеността на световния океан?
6т. 9. Защо под 200 м. дълбочина в Черно море няма живот?
6т. 10. Твърдението "Приливите и отливите в Черно море са ясно забележими", е:
6т. 11. В коя подточка са записани месеците, в които водата в Черно море е най-топла и най-студена?
6т. 12. Кои са представители на бозайниците в Черно море?
11т. 13. Защо морската вода е най-топла през август, а не през юли, когато е най-висока температурата на въздуха?
11т. 14. Кои са силите, предизвикващи образуването на приливи и отливи?
11т. 15. Кои са основните причини, водещи до образуване на течения в моретата?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!