logo

Тест: Дразнимост и движение. Тест. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Живи клетки, подредени една над друга, с отворчета между тях. По тях се движат вещества, образувани при фотоситнезата - от листата към корена. Как се наричат тези елементи на проводящата система при растенията?
2
Цветовете на някои растения при повишаване на температурата отварят цветовете си, а при понижаване ги затварят. Движенията, които извършват, са термонастии – бързи и обратими.
3
Срамежливата мимоза при допир мигновено свива листата си. Как се казват тези движения?
4
За кой вид движение е описанието?
  • Житеното семе има много тънка обвивка, която през определен период от неговото развитие се пропуква и малкото, нежно коренче пропълзява между почвените частици надолу, а стъбълцето пробива тънкия слой почва и се усмихва на слънцето.
5
По дървесинните цеви:
6
Кои са верните твърдения за ликовите цеви?
7
Кръвообращение наричаме:
8
Свържи твърденията с Вярно или Грешно.
9
Какви процеси протичат в малкия (белодробен) кръг на кръвообращение?
  • Отговори с да или не и удостовери верността на твърденията.
10
Как се казват най-малките кръвоносни съдове, благодарение на които се осъществява газова обмяна и обмяна на веществата?
  • Отговори с една дума, като използваш изображението
11
Отговори с да или не за твърденията, отнасящи се до опорно-двигателната система при гръбначните животни.
12
При гръбначните животни скелетът е вътрешен и изпълнява опорна функция. Подреди в правилен ред частите на скелета, като започнеш от главата.
13
Какъв е типът нервна система, имаща следното описание:
  • Състои се от нервни ганглии, изградени от телата на нервните клетки, които се свързват помежду си.
  • Запиши отговора си само с една дума.
14
Попълни текста и разбери повече за най-просто устроената  нервна система.
15
Свържи частите така, че да се получат пълни и точни изречения за тръбестата нервна система.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас ще продължим с обобщението на процесите дразнимост и движение в растителните и животински организми. Какви вещества се придвижват в растителното тяло и какви – в животинското? Как функционира кръвоносната система? Какви типове нервна система има при различните групи животни? Ще поговорим още малко за видовете движения при растенията. Направи теста и попълни пропуските си! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се