logo

Тест: Спрежение в сегашно време на stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележете значенията на български език на глагола stehen.
2
Отбележете значенията на български език на глагола sitzen.
3
Отбележете значенията на български език на глагола liegen.
4
Свържете глаголите с техните значения.
5
Глаголите от кой ред се спрягат в сегашно време като глагола heißen?
6
Свържете личните местоимения с подходящите глаголни форми.
7
Свържете личните местоимения с подходящите глаголни форми.
8
Свържете частите на изреченията.
9
На кой ред всички примери са правилни?
10
На кой ред всички примери са правилни?
11
Кое лично местоимение е подходящ подлог в даденото изречение?
  • Wohin setzt ... sich?
12
Кои лични местоимения са подходящ подлог в даденото изречение?
  • Wo sitzt ...?
13
Спрегнете възвратните глаголи от скобите в подходящото лице и число.
14
Поставете глагола в скоби в правилната форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Изберете подходящото местоимение.

Описание на теста

Преговорете цялостното спрежение на глаголите stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen в сегашно време (Präsens) за всички лица и числа с онлайн теста по немски език за ниво А1. Кое е правилно - er steht или er stehet? Как спрягаме възвратните глаголи (reflexive Verben) sich stellen, sich setzen, sich legen и как се променя възвратното местоимение (Reflexivpronomen)? Какво е значението на двойките глаголи и къде може да сгрешим? Hängen е един или два глагола? Преговорете всички форми на глаголните двойки и бъдете уверени в знанията си! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се