Упражнение: Спрежение в сегашно време на stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen


Описание на упражнението

Преговорете цялостното спрежение на глаголите stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen в сегашно време (Präsens) за всички лица и числа с онлайн упражнението по немски език за ниво А1. Кое е правилно - er steht или er stehet? Как спрягаме възвратните глаголи (reflexive Verben) sich stellen, sich setzen, sich legen и как се променя възвратното местоимение (Reflexivpronomen)? Какво е значението на двойките глаголи и къде може да сгрешим? Hängen е един или два глагола? Преговорете всички форми на глаголните двойки и бъдете уверени в знанията си! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отбележете значенията на български език на глагола stehen.
5т. 2. Отбележете значенията на български език на глагола sitzen.
5т. 3. Отбележете значенията на български език на глагола liegen.
5т. 4. Свържете глаголите с техните значения.
5т. 5. Глаголите от кой ред се спрягат в сегашно време като глагола heißen?
6т. 6. Свържете личните местоимения с подходящите глаголни форми.
6т. 7. Свържете личните местоимения с подходящите глаголни форми.
6т. 8. Свържете частите на изреченията.
6т. 9. На кой ред всички примери са правилни?
6т. 10. На кой ред всички примери са правилни?
6т. 11. Кое лично местоимение е подходящ подлог в даденото изречение?
  • Wohin setzt ... sich?
6т. 12. Кои лични местоимения са подходящ подлог в даденото изречение?
  • Wo sitzt ...?
11т. 13. Спрегнете възвратните глаголи от скобите в подходящото лице и число.
11т. 14. Поставете глагола в скоби в правилната форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Изберете подходящото местоимение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!