logo

Тест: Pretеrito Anterior. Отдавна минало време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Pretérito Anterior de Indicativo се превежда:
2
Използва ли се в разговорната реч Pretérito Anterior de Indicativo?
3
Pretérito Anterior de Indicativo се среща в испанската литература.
4
Pretérito Anterior de Indicativo е:
5
Pretérito Anterior de Indicativo образуваме с помощта на глагола HABER, спрегнат в Pretérito Indefinido de Indicativo + PARTICIPIO PASADO на спрегнатия глагол.
6
Какво означава PARTICIPIO PASADO?
7
PARTICIPIO PASADO образуваме, като премахнем окончанието на основните форми на глаголите за първа група и прибавим към тях -ADO.
8
PARTICIPIO PASADO образуваме, като премахнем окончанието на основните форми на глаголите за втора и трета група и прибавим към тях -ЕDO.
9
Има ли глаголи, които имат неправилни форми на причастията?
10
Свържи глаголите с техните причастия.
11
Puesto е миналото причастие на:
12
Pretérito Anterior de Indicativo използваме, когато говорим за минало действие, което се е извършило непосредствено преди друго минало действие.
13
Попълни празните места.
14
Попълни празните места.
15
Попълни празните места в превода на изречението:
  • Щом публикуваха резултатите на интернет страницата, Моника сподели новината.

Описание на теста

Този онлайн тест по испански език за ниво А2 ти дава шанса да провериш какво си научил за отдавна миналото време в испанския език. Ще ти ударим едно рамо в запомнянето на употребата му, функцията му и особеностите му. Знанията ти по испански език до момента ще ти помогнат да научиш правилата и изключенията при употребата на отдавна минало време. Направи теста и отговори правилно на всички наши въпроси. Бъди винаги подготвен по испански език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се