logo

Тест: Годишен преговор. Тест. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химична реакция, при която от две или повече изходни вещества се получава само едно ново вещество, се нарича химично съединяване.
2
Коя от реакциите е химично съединяване?
3
Коя от реакциите, в които участва желязото, НЕ е химично съединяване?
4
Какво гласи Законът за запазване масата на веществата?
5
При взаимодействието на 80 g калций и 32 g кислород се получава 122 g калциев оксид. Спазен ли е законът за запазване масата на веществата?
  • 80g калций + 32g кислород --> 122g калциев оксид
6
Кислородната вода (водороден перокис) се разлага на вода и кислород. От 68 g кислородна вода се отделят 36 g вода. Колко е кислородът?
  • водороден перокис  --> вода + кислород
7
Кое от твърденията за дървесинните цеви е вярно?
8
Кое е вярно за ликовите цеви?
9
В резултата на безполовото размножаване:
10
Какви са характерните особености на половото и безполовото размножаване? Свържи правилно елементите.
11
Подреди в правилен ред движението на кръвта в големият кръг на кръвообращение.
12
Използвай схемате и на мястото на цифрите постави правилните думи
13
Каква е основната функция на кръвта в тялото на човека?
  • Отговори само с една дума.
14
По какъв начин нервната система отговаря на дразненията, идващи от външната и вътрешната среда на организма?
  • Отговори само с една дума.
15
Като използваш фигурата, попълни текста.

Описание на теста

Годишен тест върху изученото по човекът и природата в 6. клас. Продължаваме със задачи за видовете химични реакции. Каква е разликата между химично съединение и съединяване?  Различаваш ли видовете химични реакции? Какво си спомняш за движението на веществата в растителния и животински организъм? Кой процес е размножаване? Кои са видовете размножаване? Ще си припомним какво е кръвообращение? Как нервната система отговаря на външни въздействия? Направи теста и попълни пропуските си! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се