new-logo

Тест: Третичен сектор. Същност, значение и фактори за развитие на транспорта

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой от изброените стопански сектори се произвежда около 60 процента от БВП на страната?
2
Кой от изброените стопански отрасли НЕ принадлежи към обслужващия стопански сектор?
3
Кои от изброените фактори са с най- голямо влияние върху развитието на обслужващия сектор?
4
Кой от изброените обслужващи отрасли са с универсално значение за развитието на икономиката ?
5
Наричат транспорта " кръвоносна система на икономиката" поради важната му роля да осъществява връзка между производството и потреблението.
6
Кои природни фактори оказват най-голямо влияние върху развитието на транспорта?
7
Кой фактор определя преминаването на трансевропейските коридори през територията на България?
8
 Държавната политика, разположението на производствените дейности и селищната мрежа, броя на населението у нас са част от:
9
Коя от изброените особености НЕ се отнася за транспорта като стопански отрасъл?
10
Кои области от територията на страната са с най- благоприятни условия за развитие на железопътния и шосейния транспорт?
11
Използвай картосхемата и посочи кое от изброените твърдения, свързани с преминаващите през страната ни трансевропейски коридори, НЕ е вярно?
12
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
13
Транспортната система на страната включва всички пътища, превозни средства, транспортна инфраструктура и пътници.
14
Свържи цифрите с номерата на трансевропейските коридори, преминаващи през територията на България.
15
В транспортния отрасъл се произвежда около 12- 13 % от БВП на страната и са ангажирани около 120 хил. души работна сила.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за същността, особеностите, значението и факторите за развитие на транспорта в България. Ще отговаряш на въпроси за неговите особености като отрасъл и елементите, които съставляват транспортната система на България. Ще демонстрираш знания за европейските коридори, преминаващи през територията на странат ни, както и умения за работа с карта и картосхема. Направи теста, попълни пропуските си и гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се