logo

Тест: Свойства на веществата. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи наименованието на съединение с формула CaO.
2
Далекопроводите за пренос на електричен ток се изработват от алуминий.
3
Нитратите са соли на:
4
Съединенията CaCl2, CaCO3 са:
5
Самолети се изработват от:
6
Домашен сапун НЕ може да се свари в алуминиев съд, защото:
7
Използвай част от дадените формули и попълни празните места в текста.
  • Ca, Ca(OH)2, CaH2, CaO, CaCl2
8
Свържи формулите с веществата.
9
Свържи съответстващите си части, за да получиш верни уравнения.
10
Подреди реакциите, нужни за получаване на Na2SO4 от сяра, като поставиш първата реакция най-отгоре.
11
Кое твърдение е вярно?
12
Използвай част от дадените формули и попълни празните места в прехода, показващ атмосферната фиксация на азота.
  • N2, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, HNO3, HNO2
13
Допиши липсващите формули в уравнението.
14
За производство на тоалетни сапуни се използва Глауберова сол. Във воден разтвор може да се получи чрез пълна неутрализация на сярна киселина с натриева основа. Запиши химичната формула на безводната сол.
15
В производството на сярна киселина се получава отпаден продукт – газът серен диоксид. За обезвреждането му се използва разтвор на гасена вар. Напиши уравнение за реакцията. Не оставяй интервали между символите. Вместо стрелка използвай знак "=".

Описание на теста

Онлайн тест по химия за годишен преговор в 8. клас. С теста ни ще упражниш уменията си да изразяваш свойствата на метали и неметали. Ще намериш и интересни въпроси върху приложението на важни за човешката практика материали като алуминий и сплавите му, гасена вар и др. С теста ни ще си и отлично подготвен за предстоящото изходно ниво в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се