logo

Тест: Горене и горива

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Гориво представлява всяко вещество, което има свойството да гори при висока температура, като отделя голямо количество светлина и топлина.
2
Въглищата биват антрацитни, черни, кафяви и лигнитни.
3
Течните горива са продукти на преработката въглища.
4
Колкото по-калорично е едно гориво, толкова по-малко енергия отделя при изгарянето си.
5
Въглищата, дървесината и торфът са твърди вещества.
6
Кое от изброените е гориво?
7
Горивата бензин, дизел и пропан-бутан се получават при преработката на:
8
Условия за протичане на горене са:
9
Пожарогасителят е пълен с:
10
За да се загаси пожар, е необходимо да:
11
Свържи горивото с агрегатното му състояние.
12
Гориво, което се образува в блатата в безкислородни условия, се нарича:
13
Свържи изреченията със съответстващото гориво.
14
На база на текста и графиката подреди видовете въглища по разпространеност, като започнеш от най-разпространените:
  • В България основен енергиен източник са въглищата. Те имат органичен произход и в повечето случаи са образувани в плитки езерни басейни. В България се срещат и четирите основни типа въглища. Най-калорични са антрацитните въглища, следвани от черните и кафявите, които обаче са слабо разпространени. Най-широко разпространените, но и най-нискокалорични са лингнитните въглища. Характерно за находищата на въглища в България е, че въглищните басейни са много на брой и териториално разпръснати – определени са около 40 въглищни басейна. 
15
На база на текста и графиката свържи въглищата с тяхната калоричност.
  • В България основен енергиен източник са въглищата. Те имат органичен произход и в повечето случаи са образувани в плитки езерни басейни. В България се срещат и четирите основни типа въглища. Най-калорични са антрацитните въглища, следвани от черните и кафявите, които обаче са слабо разпространени. Най-широко разпространените, но и най-нискокалорични са лингнитните въглища. Характерно за находищата на въглища в България е, че въглищните басейни са много на брой и териториално разпръснати – определени са около 40 въглищни басейна.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас за горенето и горивата ще затвърдиш знанията си за видовете горива и тяхното приложение. Имаш възможност да тестваш познанията си за течни, твърди и газообразни горива. Част от този тест по човекът и природата са и условията за протичане на процеса горене, както и мерките за безопасност при пожар. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се