new-logo

Тест: Модални глаголи. Verbos modales

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се превежда на български език verbos modales?
2
Модалните глаголи никога не се използват в комбинация с друг глагол.
3
Какво съставят заедно комбинацията от модален глагол и друг глагол?
4
Вторият глагол от модалния израз представлява глаголното действие.
5
В каква форма е вторият глагол от модалния израз, който представлява глаголното действие?
6
Модалните глаголи не изразяват отношението на говорещия към глаголното действие, поосочено чрез инфинитива.
7
С помощта на кои глаголи можем да разберем дали глаголното действие е възприемано от говорещия като задължително, необходимо, вероятно, възможно и др.?
8
Когато става въпрос за модални изрази, основната характеристика на модалните глаголи е, че запазват оригиналното си значение.
9
Свържи глаголите с техните значения.
10
Какво означава глаголът preferir?
11
Конструкцията deber + infinitivo използваме, когато искаме да изразим, че нещо е:
12
Конструкцията debe de + infinitivo е често срещана и спада към категорията на глаголните перифрази.
13
Попълни празните места.
14
Попълни празните места.
15
Какво означава глаголът temer?

Описание на теста

Този онлайн тест по испански език за ниво А2 ти дава шанс да се упражниеш върху темата за модалните глаголи в испанския език. Ще имаш възможността да разбереш какво е модален глагол и каква роля и функция изпълнява в езика. Със знанията, които вече имаш по испански език и с наша помощ, ще разбереш дали знаеш всичко за модалните изрази и тяхната употреба. Направи теста и отговори правилно на всички наши въпроси. Бъди първенец по испански език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се