new-logo

Тест: Да се подготвим за входния тест по български език в 9. клас

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При кой функционален стил се използват морфологични и синтактични средства, характерни за всички останали стилове?
2
При фразеологичните словосъчетания съставящите ги думи са запазили самостоятелните си лексикални значения.
3
В кое изречение глаголът е в деятелен залог?
4
В кое изречение НЕ е употребен деятелен залог?
5
В кой ред всички глаголи са от свършен вид?
6
При деятелния залог действието се извършва от допълнението.
7
Какъв е видът на изречението?
  • По една висока пътека видя да се отдалечават двама души.
8
Какъв е видът на подчиненото изречение в сложното съставно?
  • Силно впечатление прави убедеността му, че ще успее в състезанието.
9
В кои изречения НЕ е употребен глагол в несвършен вид?
10
В кой ред фразеологизмите са антоними?
11
Глаголите от несвършен вид могат да образуват отрицателни повелителни форми.
12
Попълни липсващата дума.
13
Попълни липсващите думи.
14
Свържи всяко изречение с вида му.
15
Свържи всяко фразеологично словосъчетание със значението му.

Описание на теста

Време е да се подготвиш за входния тест по български език за 9. клас. С онлайн теста ще преговориш особеностите на функционалните стилове, които си учил в 8. клас. После ще преминеш през фразеологичните словосъчетания... Следват видът и залогът на глагола. Помниш ли ги? Свършен и несвършен, деятелен и страдателен... И накрая – видове подчинени изречения в състава на сложното. След като направиш теста, ще си отлично подготвен за входното ниво по български език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се