new-logo

Тест: Прилагателни имена, образувани от freundlich и feindlich

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи антонима на дадената дума.
  • feindlich
2
Какво означава дадената дума?
  • freundlich
3
Какво означава дадената дума като елемент на словообразуването?
  • freundlich
4
Какво означава даденото прилагателно име?
  • feindlich
5
Дадените думи са омоними.
  • freundlich / feindlich
6
Кои от изброените прилагателни имена пасват към даденото съществително име?
  • Waschmaschine
7
Свържи думите с техните значения на български език.
8
Свържи думите с техните значения на български език.
9
Борис има язва на стомаха. Какви храни ще му препоръчаш?
10
Кои от изброените съществителни имена могат да се свържат с даденото прилагателно име?
  • familienfreundlich
11
С кои от изброените съществителни имена може да се свърже дадената дума?
  • umweltfreundlich
12
Кои от изброените прилагателни имена НЕ съществуват?
13
Попълни липсващите думи от дадените.
  • bedienungsfreundlich, umweltfreundlich, familienfreundlich, hautfreundlich, kinderfreundlich
14
Попълни синоними на дадените думи.
15
Образувай антоними на дадените думи.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво В2 ще си припомниш знанията от видео урока за образуването на прилагателни имена посредством словообразувателните елементи -freundlich и -feindlich. Преговори бързо как можеш да съставиш думи на немски език като антисемит, ксенофоб, женомразец, германофил и много други. А помниш ли как да ги употребиш в изречение? Не се бави повече! Пускай теста, защото с Уча.се преговорът е винаги лесен и забавен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се