logo

Тест: Франция. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от следните твърдения НЕ се отнася за Франция?
2
Кои природни ресурси се отнасят към Франция?
3
За кой от отраслите на стопанството на Франция се отнася текстът:
  • Формира около 10% от националния доход и ангажира около 3% от заетите, но със своята продуктивност нарежда страната на първо място в Европейския съюз. Отрасълът е високоефективен, модерен и финансиран от държавата.
4
Посочи отговора, който прави твърдението вярно:
  • По производство на месо, прясно мляко и сирене на човек от населението страната е на ... място в Европа.
5
Разнообразните почвено-климатични особености обуславят развитието на монокултурното растениевъдство.
6
Попълни празните места, като използваш някои от ключовите думи:
  • зърнените култури, захарното цвекло, маслодайната роза, зеленчукопроизводството, лозарството
7
Кои от следните твърдения се отнасят за енергетиката на Франция?
8
Около 28% от икономическо активното население на Франция е заето в:
9
В кой от отговорите най-пълно и точно са посочени специализиращите отрасли на вторичния сектор във Франция?
10
Какво представляват френските Те Же Ве /TGV/?
11
Попълни празните места с някои от думите:
  • първо, леки автомобили, ЕС, Азия, четвърто, тропически култури, Германия, САЩ
12
На картата липсват някои от големите пристанища във Франция. Срещу цифрата напиши името на града.
13
Свържи правилно.
14
На диаграмата е показана структурата на БВП във Франция. Свържи правилно цифрата със съответния стопански сектор.
15
Свържи правилно.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще продължиш да демонстрираш знанията си за Франция – една от най-силно развитите държави в света. Ще отговаряш на въпроси, свързани с отглеждането на разнообразните земеделски култури в страната. Кои промишлени отрасли са развити на територията на Франция? С теста по география ще упражниш знанията си за видовете транспорт, както и за многобройните туристически обекти в тази част на света. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се