logo

Тест: Човекът и природата. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича естественият процес на промяна и развитие?
2
Животът на Земята се появява преди около 3,8 милиарда години.
3
Първите живи организми са изградени от:
4
Едноклетъчните организми с обособено ядро се появяват преди едноклетъчните без ядро.
5
След скок в еволюцията се появяват първите многоклетъчни организми.
6
Подреди в правилен ред развитието на организмите в хода на еволюцията.
7
Първите хора се появяват преди около 2 милиона години и са в близки родствени връзки с човекоподобните маймуни.
8
Свържи правилно характерните особености за първите хора и разумния човек.
9
Напредъкът на човека е свързан с нарушаване на равновесието в природата.
10
Кои от посочените са замърсители на въздуха?
11
Отбележи верните твърдения, свързани с киселинните дъждове.
12
Запиши пропуснатото в текста, като използваш опорните думи:
  •  повърхност, слой, наслагване, дупка, полезните, вредните
13
Попълни текста, отнасящ се за парниковия ефект.
14
Някои видове растения и животни са застрашени от изчезване, а други са изчезнали вече. Тези видове са включени в книга. Как се казва тази книга?
15
Какво да правим ние хората, за да опазим природата чиста? Свържи елементите.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 5. клас ще провериш какво си научил за връзката именно между човекът и природата. Кога се е появил човекът на Земята? Каква е неговата роля за процесите, протичащи в природата? Какво прави, за да подобри своето ежедневие? Как влияе със своите действия на околната среда и останалите компоненти на природата? Направи теста и попълни пропуските си ! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се