logo

Тест: Единство на неживата и живата природа. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Природата е цялостна и взаимосвързана. Състои се от жива и нежива природа.
2
В какво се изразява връзката между живата и неживата природа?
3
Кое твърдение НЕ е вярно?
4
Какво е характерно за атомите и молекулите?
5
Подреди по големина градивните частици при организмите в живата природа.
6
Свържи елементите от двете групи, така че да се получат верни твърдения за неживата и живата природа.
7
Изпарението е характерно и за неживата и за живата природа. Кои са верните твърдения за процеса?
8
Отбележи верните отговори за процеса дифузия.
9
Кои процеси се дължат на топлообмена?
10
На конвекцията се дължи появата на топлите и студени течения в моретата, както и охлаждането на тялото при плуване.
11
Свържи елементите така, че да се получат верни твърдения.
12
Допиши липсващите думи в схематичното представяне на процеса фотосинтеза.
13
Попълни липсващите думи в текста, свързан с процесите дишане, хранене и отделяне.
14
Как мечките оцеляват при неблагоприятни условия през зимата?
  • Отговора си запиши само с една дума.
15
Попълни текста.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 5. клас ще провериш разбрал ли си и дали си запомнил каква е връзката между живата и неживата природа. Помниш ли какви процеси протичат в природата? Защо всички елементи на природата са в непрестанна връзка помежду си и какво е кръговрат на веществата в природата? Направи теста и попълни пропуските си! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се