new-logo

Тест: Хранително-вкусова промишленост. Същност, особености и фактори за развитие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Хранително-вкусовата промишленост е стопански отрасъл, предназначен за производството на:
2
Кое от изброените се отнася за териториалното разположение на предприятията на хранително-вкусовата промишленост в България?
3
Кой стопански отрасъл е основен източник на суровини за хранително-вкусовата промишленост ?
4
Кой от изброените подотрасли на хранително-вкусовата промишленост е силно зависим от количеството, качеството и сезонното производство на земеделската продукция?
5
Предприятията на хранително-вкусовата промишленост са едни от първите, създадени в България.
6
За особеностите и значението на хранително-вкусовата промишленост в България НЕ е вярно, че:
7
Кое от изброените предприятия НЕ е свързано с хранително-вкусовата промишленост?
8
Посочи характеристиките, които са валидни за хранително- вкусовата промишленост.
9
Факторът, който оказва най-силно влияние върху разположението на предприятията, произвеждащи хляб, мляко, захарни изделия и безалкохолни напитки в България, е:
  • Ключови думи: суровинният, потреблението, трудовите ресурси
10
Кой от изброените подотрасли на хранително-вкусовата промишленост е с висока водоемкост?
11
През кой период от стопанското ни развитие се наблюдават национализация, уедряване и модернизация на производствените предприятия на хранително-вкусовата промишленост?
12
Кой от изброените фактори, влияещи върху развитието на хранително-вкусовата промишленост, спомага за удължаване на срока на годност на произведените храни?
13
След влизането ни в Европейския съюз хранително-вкусовата промишленост се развива динамично в условията на пазарна конкуренция и осигурява около 14 - 15% от общата промишлена продукция в страната и около 13 - 15% от износа ѝ. Въведени са нови национални и общоевропейски стандарти за качество на произвежданите хранителни продукти и напитки, за тяхното етикетиране и реклама.
14
След 90-те години на 20. век продукцията на хранително-вкусовата промишленост в България намалява. С кое от твърденията НЕ може да се обясни това?
15
Връзките между растениевъдството и хранително-вкусовата промишленост се изразяват с понятието:

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за хранително-вкусовата промишленост в България. Ще отговаряш на въпроси за нейната същност, значение, особености и фактори за развитие. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се