logo

Тест: Наречия и конструкции за време. Употреба със сегашно просто и сегашно продължително време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Следните думи и изрази са взаимно заменяеми, защото имат почти еднакво значение: now, at the moment, right now.
2
Now, at the moment, right now се използват, за да подчертаем, че нещо се случва постоянно, всеки ден.
3
Изразите today, this week, these days показват, че действието е временно, отнася се само до настоящия момент.
4
Изразите this month и these days показват, че действието е постоянно, че по принцип е така.
5
Думичката still показва, че действието все още продължава или че все още не е приключило.
6
Наречията за време в сегашно просто време показват, че действието се извършва в дадени случаи и ситуации. Кои са те?
7
Свържи английските изрази за време с техните значения на български език.
8
Кое наречие се поставя преди глагола, за който се отнася?
9
Подреди правилно частите на изречението:
  • My:
10
Подреди правилно частите на изречението:
  • Our cat Daisy:
11
Подреди правилно частите на изречението:
  • Alex:
12
Свържи правилно частите на изреченията.
13
Кои думи и изрази не можем да използваме в израза?
  • I am staying at a nice hotel with my family:
14
Кои думи и изрази не можем да използваме на празното място в изречението?
  • She buys a new pair of jeans:
15
Попълни празните места с един от изразите:
  • all the time, still, these days

Описание на теста

Хайде затвърди познанията си по английски език за 5. клас за наречия и конструкции за време, time adverbs and expressions, с този забавен и полезен тест! Покажи, че владееш за 6.00 употребата на глаголните времена сегашно просто и сегашно продължително, present simple and present continuous tense и можеш да ги комбинираш с правилните изрази и наречия за време. Виж дали вече владееш изразите с думи и фрази като now, at the moment, right now, at present, these days и други, с които използваме сегашно продължително време, present continuous tense. Опитай да комбинираш без грешка сегашно просто време, present simple tense,  с изразите с думи като every, twice, all the time, etc. 

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се