logo

Тест: Видове химични реакции. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое НЕ е основен вид химична реакция?
2
Схемата А + Б -->АБ е пример за реакцията химично съединяване.
3
Схемата АБ --> А + Б е пример за реакцията химично съединяване.
4
При горене на веществата в присъствие на кислород се получават:
5
Реакцията водород + хлор --> хлороводород е пример за:
6
Реакцията живачен оксид --> живак + кислород е пример за:
7
Попълни липсващите думи, като използваш речника:
  • химично съединяване, химично разлагане, химично заместване
8
При реакцията въглерод + кислород --> въглероден диоксид  въглеродният диоксид е:
9
При реакцията водороден пероксид --> вода + кислород  водородният пероксид е:
10
Кое от условията е необходимо, за да протече реакцията сяра + кислород --> серен диоксид?
11
Коя реакция НЕ е химично съединяване?
12
Как се нарича съединението, което се получава при взаимодействие на калций с кислород?
13
С кое вещество ще взаимодейства желязото, за да се получи трижелезен четириоксид?
  • Отговори само с една дума.
14
Свържи примерите с основните видове химични реакции.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас за видовете химични реакции ще имаш възможност да направиш обобщение на материала за химични реакции и да упражниш разликата между химично разлагане и химично съединяване. Ще си припомниш кои вещества са изходни и кои са продукти на реакцията. Част от този тест по човекът и природата са и примери за всички видове реакции. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се