new-logo

Тест: Равноускорително движение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Движението, при което скоростта расте с постоянно ускорение, се нарича равноускорително движение.
2
Коя формула изразява закона за пътя при равноускорително движение?
3
Законът за скоростта при равноускорително движение се дава с формулата v=v0.t.
 • Вярно ли е записан законът?
4
Ако на графика нанесем стойностите на скоростта v и времето t, ще получим графиката на скоростта за равноускорително движение. Как ще продължиш изречението:
 • Графиката на скоростта при равноускорително движение е:
5
Според Международната система единици SI пътят се измерва в:
6
Ако в закона за скоростта при равноускорително движение на едно тяло заместим с числените стойности началната скорост и ускорението, ще получим израза:
 • v=4+0,2.t .
 • На колко са равни началната скорост v0 и ускорението a?
7
На фигурата е представена зависимостта на скоростта от времето за две тела: едното се движи равноускорително с начална скорост, а другото – без начална скорост.
 • Подреди правилно частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.
8
36\frackmh  = ...
 • Кой отговор ще поставиш на празното място?
9
Автомобил от Формула 1 излиза от завой със скорост v0=72\frackmh и след това се движи равноускорително по праволинеен участък от пистата, в края на който достига скорост v=288\frackmh. С каква средна скорост автомобилът изминава праволинейния участък?
10
Спортен автомобил се движи равноускорително с ускорение a=4\fracms^2  в продължение на време t=10s . Какво разстояние s изминава автомобилът за това време, ако началната му скорост е v0=10\fracms?
11
Вярно ли е, че 15\fracms=54\frackmh ?
12
Тяло, което тръгва от покой, достига скорост 75\fracms за 25s. С какво ускорение се движи тялото?
13
В таблицата е представено изменението на скоростта на тяло с течение на времето.
 • Като използваш данните от таблицата, пресметни ускорението на тялото.
 • Напиши на празното място отговора като десетична дроб.
14
На графиката е представено изменението на скоростта на две тела.
 • Кое тяло се движи равноускорително?
 • Като използваш данните от графиката, направи необходимите изчисления и попълни празните места в текста, като запишеш отговорите си с числа.
15
В момента t=0 мотоциклетист 1 пресича на червен светофар кръстовище и продължава да се движи равномерно. В същия момент от кръстовището тръгва полицейска кола 2, която се движи равноускорително след нарушителя.
 • Коя от графиките представя тази ситуация?
 • Запиши на празното място отговора с число.

Описание на теста

Онлайн тестът "Равноускорително движение" по физика за 8. клас ще ти помогне да тестваш знанията си по темата. Кое движение е равноускорително? Можеш ли да прилагаш законите за скоростта и пътя при равноускорително движение? Как се намира средна скорост? Можеш ли да разчиташ графика на скоростта? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (45)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се