Упражнение: Равноускорително движение


Описание на упражнението

Онлайн упражнението "Равноускорително движение" по физика за 8. клас ще ти помогне да тестваш знанията си по темата. Кое движение е равноускорително? Можеш ли да прилагаш законите за скоростта и пътя при равноускорително движение? Как се намира средна скорост? Можеш ли да разчиташ графика на скоростта? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Движението, при което скоростта расте с постоянно ускорение, се нарича равноускорително движение.
5т. 2. Коя формула изразява закона за пътя при равноускорително движение?
5т. 3. Законът за скоростта при равноускорително движение се дава с формулата v=v0.t.
 • Вярно ли е записан законът?
5т. 4. Ако на графика нанесем стойностите на скоростта v и времето t, ще получим графиката на скоростта за равноускорително движение. Как ще продължиш изречението:
 • Графиката на скоростта при равноускорително движение е:
5т. 5. Според Международната система единици SI пътят се измерва в:
6т. 6. Ако в закона за скоростта при равноускорително движение на едно тяло заместим с числените стойности началната скорост и ускорението, ще получим израза:
 • v=4+0,2.t .
 • На колко са равни началната скорост v0 и ускорението a?
6т. 7. На фигурата е представена зависимостта на скоростта от времето за две тела: едното се движи равноускорително с начална скорост, а другото – без начална скорост.
 • Подреди правилно частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.
6т. 8. 36\frackmh  = ...
 • Кой отговор ще поставиш на празното място?
6т. 9. Автомобил от Формула 1 излиза от завой със скорост v0=72\frackmh и след това се движи равноускорително по праволинеен участък от пистата, в края на който достига скорост v=288\frackmh. С каква средна скорост автомобилът изминава праволинейния участък?
6т. 10. Спортен автомобил се движи равноускорително с ускорение a=4\fracms^2  в продължение на време t=10s . Какво разстояние s изминава автомобилът за това време, ако началната му скорост е v0=10\fracms?
6т. 11. Вярно ли е, че 15\fracms=54\frackmh ?
6т. 12. Тяло, което тръгва от покой, достига скорост 75\fracms за 25s. С какво ускорение се движи тялото?
11т. 13. В таблицата е представено изменението на скоростта на тяло с течение на времето.
 • Като използваш данните от таблицата, пресметни ускорението на тялото.
 • Напиши на празното място отговора като десетична дроб.
11т. 14. На графиката е представено изменението на скоростта на две тела.
 • Кое тяло се движи равноускорително?
 • Като използваш данните от графиката, направи необходимите изчисления и попълни празните места в текста, като запишеш отговорите си с числа.
11т. 15. В момента t=0 мотоциклетист 1 пресича на червен светофар кръстовище и продължава да се движи равномерно. В същия момент от кръстовището тръгва полицейска кола 2, която се движи равноускорително след нарушителя.
 • Коя от графиките представя тази ситуация?
 • Запиши на празното място отговора с число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Друг

03:13 - 14.03.2018

13-та и 14-та задачи ме объркаха много
Профилна снимка

Администратор

17:31 - 14.03.2018

Разглеждаме ги заедно една по една. Съгласен? Кое те спъна в задача 13?
Профилна снимка

Друг

13:34 - 17.03.2018

За 14-та предполагам трябва да се извършат всички действия и да се намерят всички неизвестни за всеки един от възможните варианти.За 13-та по същия на или греша?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

13:13 - 18.03.2018

Здравей, Драгомир! 13. въпрос: Трябва да проверим всеки отговор дали е верен. 1) v_0=2m/s. От таблицата виждаме, че началната скорост е 2m/s. Твърдението е вярно. 2) a=0,7m/s^2. Пресмятаме ускорението като вземаме данните от таблицата: a=v-v_0/t-t_0=7-2/10-0=5/10=0,5m/s^2. Твърдението е грешно. 3) v=2+0,5.t. Законът за скоростта при равноускорително движение е: v=v_0+a.t. Като заместим „v_0“ и „a“ със стойностите им, ще получим дадения ни израз. Твърдението е вярно. 4) s=2.t+0,25.t^2. Законът за пътя при равноускорително движение е: s=v_0.t+a.t^2/2. Като заместим „v_0“ и „a“ със стойностите им, ще получим дадения ни израз. Твърдението е вярно. 14. въпрос: Тяло 1 се движи равнозакъснително, а тяло 2- равноускорително. Като се използват формулите за ускорение и закона за пътя при съответното движение, трябва да се пресметне ускорението и изминатия път от всяко тяло. Опитай се сам да ги пресметнеш и ако имаш въпроси, ще помагаме!
+1
Профилна снимка

Друг

16:23 - 20.03.2018

Благодаря много! :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

15:58 - 14.06.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

11:25 - 30.10.2016

Здравейте,може ли да обясните урока по задълбочено.Понеже в теста имаше задачи ,който не бяха обяснени в урока и аз не го разбрах много добре
-1
Профилна снимка

Друг

12:11 - 01.11.2016

Здравей, Рая! :) Като говориш за теста, упражнението тук на сайта, което е след този видео урок ли имаш предвид?
-1
Профилна снимка

Ученик

19:32 - 03.11.2016

да
-1
Профилна снимка

Друг

12:31 - 04.11.2016

Рая, помагам веднага - забележи, че като си проверяваш въпросите от упражнението, под отговора на всеки въпрос им бутон „Разбери отговора“, който ти показва откъса от урока, където е обяснението, нужно за отговора на въпроса. Опитай да изгледаш внимателно видеото още един път и след това да направиш упражнението, като ползваш бутона, който ти посменах. :) Ако след това имаш нужда от нас, пиши ни кой кой конкретен въпрос те затруднява, за да се справим с него.
-1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

10:37 - 25.10.2016

Ужас
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-1
Профилна снимка

Студент

10:37 - 25.10.2016

3
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-1