logo

Тест: Глаголни фрази с Have. Have got, have to, had, had to. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът have може да бъде както спомагателен глагол, така и основен глагол в изречението.
2
Когато глаголът have е спомагателен глагол в изречението, той има еднакви форми за първо и за трето лице единствено число.
3
Открий грешното изречение.
4
Кои изречения са грешни?
5
Кое изречение е грешно?
6
Кое изречение означава "Софи трябва да разходи кучето си."?
7
Кои изречения са грешни?
8
Кое твърдение е грешно?
9
Кое изречение НЕ е вярно?
10
Кое изречение означава "Забранено е да плуваш в реката."?
11
С кое изречение можем да кажем, че не трябва да се заплаща за нещо, защото е безплатно?
12
Свържи изреченията с преводите им на английски език.
13
Използвай haven't, hasn't, didn't, doesn't, за да попълниш празните места в изреченията.
14
Попълни с една от думите has, have, had, did, didn't, does или doesn't.
  • Някои от тях са излишни.
15
Използвай една от думите mustn't, have to, has, don't, didn't.
  • Някои от тях са излишни.

Описание на теста

Хайде провери какво знаеш за глагола have и различните  употреби на формите му have got, have to и having с този лесен и интересен тест по английски език за 5. клас! Затвърди познанията си за модалните глаголи и за разликите между have to и must. Провери умението си да задаваш правилни въпроси с do, does, did и have to. Виж колко добре владееш отрицателните изречения с mustn`t и don't have to. Приложи и знанията си за минало просто време и формите на have to за Past simple tense - had to и didn't have to. Бъди номер едно в час по английски език и онлайн с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се