logo

Тест: Промени в границите и териториалния обхват на България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са историко-географските области в Османската империя, населени с българи, според султанския ферман от 1870 г.?
2
С кой от изброените мирни договори се възстановява българската държавност и се определят границите на страната?
3
Кое събитие е довело до промяна на границите на България през 1885 година?
4
Съвременните граници на България са определени от:
5
На колко хиляди квадратни километра възлиза територията на България според Парижкия мирен договор?
6
В резултат на кой международен договор България е имала границите и териториалния обхват, отразен на каратата?
7
Коя териториална промяна се определя от Ньойския мирен договор?
8
Кой договор отхвърля договореностите от Сан Стефано и определя територията на България на приблизително 64 хил. кв. км?
9
След кой мирен договор България си връща излаза на Егейско море, но губи Южна Добруджа?
10
По време на Първата световна война България си връща част от Западните покрайнини и Македония?
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Гърция, Букурещкия, 1885, Сърбия, 1878, Берлинския, 1908
12
Подреди мирните договори в хронологичен ред.
13
Попълни пропуските в текста.
14
Свържи територията на България с мирния договор, който постановява тази площ.
15
Свържи текста с „да” или „не” така, че да се получи географски вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за промените в границите на България. Ще разбереш дали можеш да правиш връзка между историческите събития и промените в границите и територията на България. Ще демонстрираш знания за мирни договори и големината на територията на страната. Ще си припомниш събитията, довели до подписването на Санстефанския, Берлинския, Букурещкия, Ньойския мирен договор. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се