logo

Тест: Задачи за преобразуване на рационални изрази

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Определи допустимите стойности на рационалния израз:
 • \fracx-1x^2-9+\fracx-3x+3
2
Подреди в правилен ред стъпките за преобразуване на израза:
 • \fracx-1x^2-9:\fracx-3x+3, x\neq \pm 3
3
Определи дефиниционното множество на рационалния израз:
 • \fracx-43y+3:\fracx^2-16y+1
4
Преобразувай израза:
 • \fracx-43y+3:\fracx^2-16y+1,y\neq -1;x\neq \pm 4
5
Вярно ли е, че при x\neq 1
 • \fracax-1+\frac11-x=\fracax-1-\frac1x-1?
6
Тъждествено равни ли са изразите при x\neq 4?
 • -\frac4x+14-x и \frac-4x-1x-4
7
Рационалният израз \fracx^2+1x^4-1,x\neq \pm 1 е тъждествено равен на:
8
Свържи изразите с техните допустими стойности.
9
Определи дефиниционното множество и опрости рационалния израз:
 • \frac3a+b:\frac9a+b+\fraca+b3=
10
Определи дефиниционното множество и преобразувай израза:
 • \frac3a^2-ab:\frac1a-b+\frac1a
11
Определи допустимите стойности и преобразувай израза:
 • \frac1y^2-\fracy-4y^2+2y:\fracy^2-4yy+2=
12
Пресметни стойността на рацоналния израз при a=6.
 • A=\frac2x+ax-2y-ay8x-8y
13
Попълни допустимите стойности и тъждствено равния израз на дадения:
 • A=\frac1x^2-x+\frac21-x^2+\frac1x^2+x
14
Намери стойността на израза A при a=1.
 • A=\frac2a-12a-\frac12a-4a^2-\frac2a2a-1
 • Ако трябва да запишеш дробно число, запиши като десетична дроб.
15
Намери стойността на рационалния израз A за x=0.
 • A=\left ( 1-\frac3x^21-x^2 \right ):\left ( \fracxx-1+1 \right )=
 • Ако трябва да запишеш дробно число, запиши като десетична дроб.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 9. клас ще решаваш задачи от преобразуване на рационални изрази. Можеш ли да извършваш действията с рационални изрази? Можеш ли да определяш дали дадено равенство е тъждество? Можеш ли да намираш стойност на рационален израз? Реши теста, за да затвърдиш знанията си за рационален израз и станеш един от най-добрите по математика! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се