new-logo

Тест: Ускорение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво характеризира ускорението?
2
В Международната система единици SI ускорението се измерва в:
3
Кой отговор ще изберете, за да довършите изречението?
  • При равноускорително движение скоростта ...
 
4
Равноускорителното движение е равномерно движение.
5
Свържете всеки пример с вида на движението, което извършва тялото.
6
Автомобил увеличава скоростта си от 5 m/s до 15 m/s за 3 s. Какво е неговото ускорение?
7
Влак тръгва от гара и след две минути скоростта му е 43,2 km/h. Колко е ускорението на влака?
  • Указание: Превърнете времето в секунди, а скоростта - в m/s.
8
След 20 секунди от момента на тръгване на влак скоростта му ще достигне 72 km/h, ако ускорението му е 1 m/s^2 .
9
На фигурата е показана графиката на скоростта на едно тяло. Тялото извършва:
10
Кой участък от графиката представя равноускорително движение с най-голямо ускорение? 
11
Свържете всяка графика с вярното за нея твърдение.
12
Водач на автомобил, който се движи със скорост 72 km/h, започва маневра за изпреварване и в продължение на 10 s автомобилът се движи с ускорение 0,5 m/s^2.
  • Каква скорост достига автомобилът за това време?
13
За колко секунди автобус ще намали скоростта си 4 пъти, ако започне да се движи равнозакъснително с ускорение 1,25m/s^2? Началната скорост v0 на автобуса е 90km/h.
  • Указание: Крайната скорост на автобуса може да се запише  v=\fracv04 .
14
На фигурата е представена графика на скоростта на едно тяло. Колко е отношението  \fraca2a1  на ускоренията на тялото в двата интервала от време?
  • Указание: На скорост \Delta v1  съответстват 2 клетки от координатната мрежа, а на време \Delta t1 - 4 клетки. Пресметнете a1 . След това определете колко клетки съответстват на скорост \Delta v2 и на време \Delta t2 . Пресметнете a2 и определете на колко е равно търсеното отношение.
 
15
Определете ускорението във всеки участък от графиката. Свържете изразите, така че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

Онлайн тестът „Ускорение“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Разбрахте ли какво е „ускорение“? Можете ли да пресмятате ускорение? Научихте ли се да разчитате графики на скоростта? Кои движения са равнопроменливи? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механично движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се