new-logo

Тест: Тригонометрични формули за представане на произведение като сбор или разлика

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е тъждеството?
  • sin\alpha cos\beta =\frac12\left [ sin(\alpha +\beta )+cos(\alpha -\beta ) \right ]
2
Вярно ли е тъждеството?
  • cos\alpha cos\beta =\frac12\left [ cos(\alpha +\beta )+cos(\alpha -\beta ) \right ]
3
На кой от дадените изрази е равно sin\alpha sin\beta =?
4
На кой от дадените изрази е равно \frac12\left [ sin(\alpha +\beta )+sin(\alpha -\beta ) \right ]=?
5
На кой от дадените изрази е равно \frac12\left [ cos(\alpha +\beta )+cos(\alpha -\beta ) \right ]=?
6
Изразът cos\alpha .cos2\alpha е равен на израза:
7
Представи във вид на сума израза 2sin40^\circcos20^\circ.
8
Изчисли стойността на израза sin75^\circ.cos15^\circ, като подредиш последователно решението. Най-долу постави крайния отговор.
9
Изчисли стойността на израза cos45^\circ.cos15^\circ.
10
Намери стойността на израза sin37^\circ30'.sin7^\circ30'.
11
Кой от дадените изрази е тъждествено равен на \frac12\left ( cos3\pi -cos4\pi\right )?
12
Стойността на израза 2sin\frac5\pi 24.cos\frac\pi 24 е:
13
Изразът sin^3\alpha е представен като сбор на тригонометрични функции от първа степен. Подреди правилно, като най-горе поставиш първото преобразование, а най-долу крайния резултат.
14
Пресметни и закръгли с точност до стотни стойността на израза cos13^\circ.cos17^\circ-sin28^\circ.sin32^\circ.
15
Изчисли sin\frac\alpha +\beta 2.cos\frac\alpha -\beta 2, ако sin\alpha =\frac23,sin\beta =\frac13.

Описание на теста

В теста към видео урока по математика за 11. клас ще решаваш и упражняваш различни задачи чрез прилагане на формулите за представяне на произведение като сбор и разлика. Ще пресмяташ числена стойност на тригонометричен израз, ще преобразуваш и ще търсиш тъждествени изрази. А това ще ти помогне да бъдеш отличник по математика. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се