Упражнение: Културата на индустриалната епоха. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8. клас „ Културата на индустриалната епоха. Част 1“ ще проверите знанията си за новите културни течения в Европа. Кои са представителите на романтизма? А знаете ли какво е най-характерно за реалистите? Кои са Джузепе Верди, Емил Зола, Чарлс Дикенс? С този тест ще проверите, знаете ли какво е импресионизъм? Защо възниква консумативната култура? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво било характерно за течението романтизъм възникнало в Европа през XVIIIв.?
5т. 2. Кой е представителят на националната италианска школа в музиката?
5т. 3. За какво била използвана музиката на романтиците?
5т. 4. Кога възниква реализма в европейската култура?
5т. 5. Отговорете с да или не
  • Писателите Уйлям Уърдсуърт и Самюел Коулридж издали през 1800г. романа "Жерминал", образец на реализма в литературата.
6т. 6. Кои художници са представители на романтизма?
6т. 7. Какво било характерно за представителите на реализма?
6т. 8. Отговорете с вярно или грешно:
  • В своите произведения Чарлз Дикенс представя реалистично картината на английската бедност.
6т. 9. Кои са най-видните представители на реализма?
6т. 10. Какви идеи и методи използвали представителите на натурализма, възникнал през 60-те години на XIXв.във Франция?
6т. 11. Кои са причините за развитието на консумативната култура в началото на XIXв.?
6т. 12. Свържете личностите с понятията така, че да се получат верни твърдения:
11т. 13. Поведение на хората, насочено към потребление на масово произвеждани и предлагани стоки на достъпни цени, се нарича:
11т. 14. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения:
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!