new-logo

Тест: Десетични дроби. Четене и записване. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете вярно записаната десетична дроб: пет единици + четири десети + две стотни.
2
Изберете вярно записаната десетична дроб: шест стот. + три дес. + седем ед. + една десета + осем стотни.
3
Посочете верен запис на десетичната дроб 6,07, записана с думи с цяла и дробна част.
4
Изберете верния запис на дробта 4,23, записана с цяла и дробна част.
5
Десетичният запис на числото "нула цяло и тридесет и две десетохилядни" е:
6
Цифрата на стотните в десетичния запис на числото 10,068 е:
7
Представете десетичната дроб 37,256 като сбор от цяла част и дробна част и като сбор по отношение на всяка участваща цифра.
8
Свържете всяка от десетичните дроби с вярно записаната с думи.
9
Посочете вярно записа на десетичната дроб 9,403 като сбор от цяла част и дробни части.
10
Посочете вярната обикновена дроб, с която е записано числото 208,35.
11
Росен е висок сто шестдесет и два cm. Височината му, записана в метри, е:
12
Посочете вярната десетична дроб, с която се записва числото   11 + \frac510 +  \frac3100 + \frac21000.
13
Запишете с десетична дроб числото, което има 4 стотици и 5 стотни.
14
В кое от числата 62,035;630,25;23,05;165,302 цифрата 3 е цифрата на десетите?
15
Запишете числото, което се получава след смяната на местата на единиците и стотните в дробта 726,253.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Десетични дроби". Тук ще тествате знанията си за десетичните дроби: как се записват, какво показва цялата част, десетичната запетая и дробната част. Ще се упражните да записвате с десетична дроб число, съставено от цели и дробни части. Ще тествате да записвате десетична дроб в обикновена. Ще си припомните мерните единици. Ще проверите уменията си да записвате десетични дроби с дадени разредни единици и обратно. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (55)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се