logo

Тест: Всичко важно за тъждествата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
 • Ако след преобразуване и опростяване на два израза се получава един и същи израз, то тези два израза са тъждествено равни и равенството между тях е тъждество.
2
Даден е изразът:
 • \boldsymbolA = 5(x-2)+2(x+3)
 • Посочете израза B, за който равенството A = B е тъждество.
3
Вярно ли е, че:
 • Равенството \boldsymbolx(x^2-2)+(x+1)^2-1 = x^2(x+1) е тъждество?
4
Посочете начините, по които можем да проверим дали един израз А е тъждествено равен на друг израз В.
5
Намерете кой израз В е тъждествено равен на израза:
 • \boldsymbol2-x^2
6
 • Дадени са изразите:
 • \boldsymbolA= (mn+pq)^2+(mp-nq)^2
 • \boldsymbolB = (n^2+p^2)(m^2+q^2)
 • Изберете знака, който трябва да поставите между тях, за да се получи вярно твърдение.
7
 • Ако \boldsymbolA= (mn+pq)^2+(mp-nq)^2,
 • B=(n^2+p^2)(m^2+q^2)+2mq
 • и m\neq 0;n\neq 0;p\neq 0;q\neq 0
 • то твърдението \boldsymbolA = B e?
8
Вярно ли е че:
 • \boldsymbol(3a^2-b)^2=(b-3a^2)^2
9
 • Дадено е неравенството:
 • \boldsymbol3a^2 +3b^2 - (a-b)^2>B
 • Посочете израза В, за който неравенството е вярно за всяко а и b. (При a = b ≠0)
10
Вярно ли е неравенството:
 • \boldsymbol2(x^2+y^2) - (x-y)^2\leq 2xy
11
Дадени са изразите:
 • \boldsymbolA = y(y-4)+4y(y+2)
 • \boldsymbolB = y^2+21
 • \boldsymbolC = (y-3)^2+6(y+2)
 • \boldsymbolD = 5y^2+4y
 • Посочете кои от тях са тъждествено равни.
12
Свържете всеки от изразите с неговия тъждествено равен.
13
Намерете стойността на p, за която равенството е тъждество:
 • \boldsymbolp(4x^2-8x+4) = (x-1)^2
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
 • Посочете на всяка пчеличка в коя клетка трябва да отиде, като свържете всеки от изразите A, B, C и D  с неговия тъждествено равен.
 • \boldsymbolA = (a+5)^2-a^2-4a-30
 • \boldsymbolB = (a+2)^2 -(a+1)^2-3
 • \boldsymbolC=2(x-4)-x
 • \boldsymbolD = x(4x-1)-4(x^2-x)+2
15
 • Ако А и В са тъждествено равни изрази, подредете стъпките в реда, в който можете да го докажете.
 • \boldsymbolA = 5(2x-1)+3(x+3)
 • \boldsymbolB = 13x+4

Описание на теста

С помощта на този онлайн тест по математика за 9. клас "Тъждества. Всичко най-важно" ще станеш бърз и уверен в откриването на това дали два израза са тъждествено равни и ще можеш да доказваш тъждества и неравенства без затруднения. Хайде, направи теста и подобри уменията си за решаване на задачи за тъждества!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се