new-logo

Тест: Синус и косинус от сбор и от разлика на два ъгъла

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че sin(\alpha +\beta )=sin\alpha cos\beta +cos\alpha sin\beta?
2
Кое е вярното тригонометрично тъждество?
3
Вярно ли е тъждеството?
  • cos(\alpha +\beta )=cos\alpha cos\beta +sin\alpha sin\beta
4
Изразът cos\alpha cos\beta +sin\alpha sin\beta е тъждествено равен на:
5
Вярно ли е преобразуван изразът?
  • sin(\alpha +2\beta )=sin\alpha cos2\beta +cos\alpha sin2\beta
6
Подреди последователно преобразуването на тригонометричния израз, като най-горе поставиш първото преобразувание.
  • sin2010^\circ=
7
На колко е равен cos15^\circ?
8
Най-горе постави първото преобразувание, така че вярно да е записано пресмятането на тригонометричния израз cos2835^\circ.
9
Пресметни sin105^\circ.
10
Пресметни стойностите на sin75^\circ и cos75^\circ.
11
Намери стойностите на sin165^\circ и cos165^\circ.
12
Сравни стойностите на изразите, като най-горе поставиш този, чиято стойност е най-малка.
13
Синусите на два остри ъгъла в триъгълник са \frac45 и \frac4041. Да се намери косинусът на третия ъгъл.
  • Упътване: cos\gamma =cos[180^\circ-(\alpha +\beta )]=-cos(\alpha +\beta )
14
Косинусите на два от ъглите на триъгълник са \frac1213 и \frac725. Да се намери синусът на външния ъгъл при третия връх на триъгълника.
15
Пресметни и закръгли с точност до стотни sin35^\circ, ако знаеш, че sin10^\circ=0,17.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 11. клас "Синус и косинус от сбор и от разлика на два ъгъла" ще си припомниш формулите за синус и косинус от сбор и разлика на два ъгъла. Интересно е приложението на тези формули за намиране числовата стойност на ъгли, различни от табличните, и ще решаваш няколко такива задачи, които могат да ти се паднат на контролната по математика и да получиш шестица с лекота.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се