logo

Тест: Време и час

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете значенията на български и немски език.
2
Кои часовници НЕ носим на ръката?
3
Свържете съществителните имена с подходящия определителен член.
4
Кои са значенията на думите? Свържете правилно.
5
Кои думи са написани грешно?
6
Кой е определителният член на дадените съществителни имена?
7
Кои съществителни имена са правилно образувани?
8
Как може да започне изречението?
  • ... dauert 60 Minuten.
9
Как е възможно да продължи изречението?
  • Am Mittwoch habe ich ...
10
Часовникът Ви избързва. Какво ще кажете?
11
Часовникът Ви е спрял. Какво ще кажете?
12
Свържете часовника с подходящата картинка.
13
Коя е излишната дума?
14
Изберете подходящата дума.
15
Попълнете празните места с подходящата дума.
  • Stunde - Uhrzeigersinn - Uhr - Unterricht - Wecker - Wetter

Описание на теста

Преговорете значенията и употребата на съществителните имена, свързани с времето и часа, с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Време и час" ("Die Zeit und die Uhr"). Каква е разликата между думите Wetter и Zeit? Кога използваме Stunde и Unterricht? Как казваме "час по немски"? От кой род са съществителните имена Wetter, Zeit, Uhr, Unterricht, Wecker, Stunde? Как образуваме съставни съществителни имена с думи като Unterricht и Uhr? Как се превеждат думите Turmuhr, Armbanduhr, Sanduhr, Wanduhr? Как е на немски "будилник", "часовникът ми е спрял", "часовникът ми избързва"? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се