new-logo

Тест: ІІІ А (13) група на Периодичната таблица. Алуминий

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В състава на III A (13) група НЕ участва елементът:
2
Избери физичните свойства, които са характерни за алуминия.
3
Алуминият има малка плътност и е лек метал. Поради това от него се изработват сплави за производството на самолети.
4
Посочи правилното продължение на твърдението:
  • На въздуха алуминият се покрива бързо с тънка, но много плътна корица от:
5
Определи какво по вид е простото вещество на химичния елемент с атомен (пореден) номер Z=13.
6
Посочи верните твърдения за алуминий.
7
В електронната обвивка на алуминия има 13 електрона, разпределени по слоеве:
  • на К слой - 2 електрона;
  • на L слой - 3 електрона;
  • на М слой - 8 електрона.
8
Избери простите вещества, с които алуминият може да взаимодейства.
9
Алуминият взаимодейства с йод в присъствие на катализатор вода.
  • Намери правилно изписаното и изравнено химично уравнение на реакцията.
10
Използвай част от дадените формули и попълни празните места в уравнението.
  • Библиотека: Al, AlO, Br, Br2, BrO.
11
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: по-силна, по-слаба, еднаква, отслабват, засилват, запазват.
12
Определи реда, в който елементите от IIIA (13) група са подредени от ляво надясно по отслабване на металните им свойства.
13
Използвай латиница и арабски цифри, за да допишеш изравненото химично уравнение на спонтанното окисление на алуминия на въздух.
14
Подбери комбинацията от свойства на алуминий, която определя употребата му в производството на проводници за електропреносната мрежа.
15
Използвай латиница и арабски цифри, за да допишеш и изравниш химичното уравнение на взаимодействието на алуминий с бром.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас, в който ще упражниш знанията си за елементите от ІІІ А (13) група на Периодичната таблица. Научи ли добре строежа на атома на алуминия и връзката с мястото му в периодичната таблица? А знаеш ли какви са най-важните физични свойства на алуминия и кои от тях определят употребата му в самолетостроенето и електропреносната мрежа? Ще провериш и до каква степен си запознат с областите на приложения на този така ценен метал. Тестът ще ти помогне да затвърдиш придобитите знания до момента и ще получиш отлична оценка в училище! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (34)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се