logo

Тест: Приложения на косинусова теорема. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За триъгълника АВС е дадено a=\sqrt5,b=4,c=6. Намерете ma.
2
За триъгълника АВС е дадено a=5,b=7,c=\sqrt6. Намерете mb.
3
За триъгълника АВС е дадено a=3\sqrt2,b=2\sqrt5,c=7. Намерете mc.
4
Намерете страната c на триъгълника АВС, ако са дадени a=7,b=8,mc=\frac\sqrt1452.
5
Намерете страната a на триъгълника АВС, ако са дадени b=5\sqrt2,c=8,ma=\sqrt30.
6
В триъгълника АВС са дадени: AB=15cm,AC=21cm,cos\sphericalangle BAC=\frac17.
  • Намерете радиуса на описаната окръжност.
7
В триъгълник АВС са дадени АВ=6 см, ВС=5 см, АС=7 см. Намерете косинусите на ъглите на триъгълника.
8
В триъгълник АВС са дадени АВ=6 см, ВС=5 см, АС=7 см. Намерете височините на триъгълника.
9
В триъгълника АВС са дадени AB=2\sqrt3,\alpha =30^0,\beta =45^0. Намерете страните a и b.
  • Упътване: Използвайте, че cos15^0=\frac\sqrt6+\sqrt24
10
В триъгълника АВС са дадени AB=2\sqrt3,\alpha =30^0,\beta =45^0. Намерете височината hc.
  • Упътване: Използвайте, че cos15^0=\frac\sqrt6+\sqrt24.
11
В триъгълника АВС са дадениAB=2\sqrt3,\alpha =30^0,\beta =45^0. Намерете ъглополовящата lc.
  • Упътване: Използвайте, че cos15^0=\frac\sqrt6+\sqrt24.
12
В триъгълник АВС медианата СМ е перпендикулярна на страната АС. Кое твърдение е вярно?
13
За определяне височината на фабричен комин с недостъпна основа са измерени базата AB=50\sqrt3 m и ъглите \sphericalangle CAD=60^0, \sphericalangle CBD=30^0. Височината на ъгломерния уред е 1,40 m. Намерете височината на комина. (виж чертежа)  
14
За определяне височината на фабричен комин с недостъпна основа са измерени базата AB=20m и ъглите \sphericalangle CAD=45^0,\sphericalangle CBD=30^0. Височината на ъгломерния уред е 1,50 m. Намерете височината на комина. (виж чертежа)
  • Използвайте, че sin15^0=\frac\sqrt6-\sqrt24=0,259
  • Отговорa запишете като десетична дроб, закръглена до две цифри след десетичната запетая.
15
От точка А на морския бряг, намиращ се на височина H=30\sqrt3m над морското ниво, се виждат два кораба под ъгли на понижението \alpha =60^0 и \beta =30^0. Определете разстоянието между корабите. (виж чертежа)

Описание на теста

Както видяхте от видео урока по математика за 10. клас "Приложения на косинусова теорема. Част 2", освен за намиране на страните и ъглите в триъгълника, косинусова теорема се прилага и при намиране на медиани и височини в триъгълника. Ако сте пропуснали формулите, изгледайте и предишните видео уроци, за да се справите без проблеми със задачите в този онлайн тест. А това ще ви гарантира отлични оценки в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се