logo

Тест: Приложения на косинусовата теорема. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е вярната формула за диагоналите на успоредник?
2
Чрез кои от формулите може да пресметнем вярно медиана в триъгълник?
3
Намерете диагонала на успоредник, ако страните му са 6 см и 9 см, а другият диагонал е \sqrt34 см.
4
Медианите в равнобедрен триъгълник със страни 4cm,4cm,6cm са с дължини \sqrt7cm,\sqrt22cm.
5
В правоъгълник ъгълът между диагоналите е 60^0. Намерете страните на правоъгълника, ако дължината на диагонала му е 20 см.
6
Две от страните на триъгълник са 6 см и 8 см, а медианата към третата страна е 5 см. Свържете елементите, които се търсят, със съответните им стойности.
7
За триъгълника АВС е дадено ma=12cm,mb=15cm,mc=9cm. Да се намерят страните на триъгълника.
8
За триъгълника АВС е дадено ma=12cm,mb=15cm,mc=9cm. Да се намери ъгъла между ma и mc.
9
Острият ъгъл на успоредник е 60^0. Да се намерят страните му, ако периметърът му е 22 см, а малкият диагонал е 7 см.
10
Острият ъгъл на успоредник е 60^0. Да се намерят страните му, ако периметърът му е 30 см, а големият диагонал е 13 см.
11
Острият ъгъл на успоредник е 60^0. Да се намерят страните му, ако разликата на страните му е 16 см, а малкият диагонал е 19 см.
12
Острият ъгъл на успоредник е 60^0. Да се намерят страните му, ако отношението на страните му е 5:8, а малкият диагонал е 28 см.
13
Периметърът на успоредник е 22 см, големият му диагонал е 9 см, а малкият диагонал е равен на голямата му страна. Да се намерят страните на успоредника, ако се знае, че са цели числа.
14
Разликата от страните на успоредник е 1 см. Големият му диагонал е 11 см, а малкият е равен на голямата страна на успоредника. Да се намерят страните.
15
Страните на успоредник са 11 см и 16 см. От върха на остър ъгъл е спуснат перпендикуляр към малкия диагонал, дължината на перпендикуляра е 4\sqrt7 см. Да се намери големия диагонал на успоредника.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 10. клас "Приложения на косинусовата теорема. Част 1" ще използвате на практика две от приложенията на косинусова теорема - за диагоналите в успоредника и за медианите в триъгълника. Не винаги ще са ви дадени точните елементи, понякога ще трябва да използвайте знанията си за синусова и косинусова теореми, за да намерите дължина на отсечка или големина на ъгъл, които да използвате във формулите да диагонали на успоредник или медиани в триъгълник. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се