logo

Тест: Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако \alpha е остър ъгъл и sin\alpha =\frac35, то стойността на израза cos\alpha +sin\alpha .tg\alpha е 1.
2
Ако \alpha \in (90^0;180^0) и sin\alpha =\frac725, то cos\alpha =-\frac2425.
3
Ако tg\alpha =2, то стойността на израза \frac2sin(180^0-\alpha )+3cos(180^0-\alpha )cos(90^0-\alpha )+sin(90^0+\alpha ) е:
4
Вярно ли е тъждеството?
  • 1+tg^2\alpha =\frac1cos^2\alpha
5
tg\alpha +cotg\alpha =?
6
(ДЗИ 2015) Ако cos\alpha =-\frac1213, то стойността на израза sin(180^0-\alpha ).tg(90^0+\alpha ) e:
7
(ДЗИ 2014) Отношението \fracsin60^0sin30^0 е равно на:
8
(ДЗИ 2014) Ако cos31^0=a, то вярно е, че:
9
(ДЗИ 2008) Изчислете tg\alpha, ако sin\alpha =\frac35,90^0<\alpha <180^0
10
(ДЗИ 2009) На чертежа е построена единичната окръжност и права p, която се допира до окръжността в точка с абсциса 1. Еднoто рамо на ъгъл \alpha пресича правата p в точка M, както е показано. За ъгъл \alpha ординатата на точка M е стойността на функцията:
11
(ДЗИ 2009) На чертежа е построена единичната окръжност и права p, която се допира до окръжността в точка с ордината 1. Първото рамо на ъгъл α съвпада с положителната посока на абсцисната ос. Второто рамо на ъгъл α пресича правата p в точка M , както е показано на чертежа. За ъгъл α абсцисата на точка M е стойността на функцията:
12
(ДЗИ 2015) Изразът cos\alpha .cos(90^0+\alpha ) е тъждествено равен на:
13
(ДЗИ 2015) Ако sin\alpha =\frac1\sqrt5,\alpha \in (90^0;180^0), то намерете стойността на израза tg\alpha +cotg\alpha.
  • Отговора запишете като десетична дроб.
14
(ДЗИ 2015) Като използвате квадратната мрежа, намерете стойността на cos\alpha.
15
(ДЗИ 2015) Като използвате квадратната мрежа, намерете стойността на tg\alpha.  

Описание на теста

И към видео урока по математика за 10. клас "Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 2" сме ви подбрали задачи, давани на матура. Решавайки тези задачи, ще направите подготовката си още по-успешна.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се