logo

Тест: Важни задачи с формули за лице на четириъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диагоналите на успоредник са 10 cm и 6 cm, а острият му ъгъл е 45^0. Намери лицето му.
2
Даден е четириъгълник с диагонали  7cm,8cm и ъгъл между тях е 120^0. Вярно ли е, че лицето му е равно на 14\sqrt3 cm^2?
3
Диагоналите на трапец са 10cm,8cm, а ъгълът между тях е 135^0. Намери лицето на трапеца.
4
Даден е трапец ABCD с основи AB=22 cm и CD=6 cm и диагонали AC=22 cm, BD=14 cm. Намери лицето на трапеца.
5
В правоъгълника ABCD диагоналът AC = 10 cm, а страната BC = 6 cm. Да се намери лицето му.
6
В трапец едната основа е два пъти по-голяма от другата. Бедрата имат дължини 5 cm и 6 cm, а ъгълът между тях е 45^0. Да се намери лицето на трапеца.
7
В трапец едната основа е два пъти по-голяма от другата. Бедрата имат дължини 5 cm и 6 cm, а ъгълът между тях е 45^0. Вярно ли е, че квадратът на малката основа на трапеца е 61-30\sqrt2?
8
Даден е ромб със страна 3 cm и диагонал 4 cm. Да се намери синусът на острия му ъгъл.
9
В равностранния триъгълник ABC със страна 10 cm е построена права, успоредна на основата, която пресича АС и ВС съответно в точките М и N. Точките M и N разделят съответната страна в отношение 2:3. Да се намерят:
  • а) отношението между лицата на триъгълниците MNC и ABC;
  • б) лицето на трапеца ABNM.
10
Диагоналите на успоредник са 10 cm и 8 cm, а острият ъгъл между страните му е 3 пъти по-малък от тъпия. Да се намери лицето му.
11
TODO В трапец с основи 13 cm и 7 cm е вписана окръжност с радиус 3 cm. Да се намери лицето на трапеца.
12
Основите на равнобедрен трапец са 7 cm и 13cm, а лицето му е 40 cm^2. Да се намери периметърът му.
13
Даден е успоредник с височина 4 cm, периметър 40cm и остър ъгъл 30^0. Да се намери лицето на успоредника.
  • Запиши полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Лицето на равнобедрен трапец е 50cm^2, а острият ъгъл при голямата основа е 30^0. Да се намери бедрото на трапеца, ако се знае, че полусборът на двете му основи е равен на 10cm.
  • Запиши полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Диагоналите на успоредник са 1cm и 3cm, а ъгълът между тях е 45^0.
  • Ако се знае, че произведението на страните му е \sqrt2, да се намери синусът на острия му ъгъл.
  • Запиши полученото число като десетична дроб без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

Продължаваме със задачите от лице на четириъгълник в този онлайн тест към видео урока по математика за 10. клас, в който използваш формулите за лице на четириъгълник, за да пресмяташ лице на успоредник, на ромб, на трапец, на произволен четириъгълник. Ще прилагаш формулите за лица, за да намираш различни елементи на четириъгълниците - страни, височини. Това ще затвърди знанията ти и ще ти помогне да изкараш отлични оценки по математика!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се