logo

Тест: Важни задачи от ДЗИ. Матури. Подобни триъгълници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
(ДЗИ 2016) В успоредника ABCD със страна АВ = 42 cm е взета точка М от страната ВС, така че ВМ : МС = 2 : 7. Правата DM пресича продължението на АВ в точка K. Дължината на BK е:
2
(ДЗИ 2016) На чертежа правите a\parallel b, OA=8cm,CD=16cm,OC:AB=8:9. Дължината на отсечката OB е:
3
(ДЗИ 2015) В правоъгълния триъгълник АВС с прав ъгъл при върха С е построена височината СН (Н лежи на АВ), а точките М и N са съответно средите на АС и ВС. Ако АС = 12 cm, AB = 13 cm, то отношението HM : HN е равно на:
4
(ДЗИ 2014) В трапеца ABCD (АВ ІІ CD) т. О е пресечната точка на диагоналите. Ако АВ = 3 CD, OC = 3 cm, намери дължината на диагонала АС.
5
(ДЗИ 2014) Върху раменете на ъгъл Opq са разположени точките A, B, C, D, такива че AC ІІ BD, OC = 6 cm, CD = 10 cm, OB = 12 cm. Дължината на отсечката АВ е равна на:
6
(ДЗИ 2015) Точките М и Р са от страната АС на триъгълника АВС и АМ : МР : РС = 5 : 4 : 3. Точките N и Q са от страната ВС, като PQ ІІ MN, MN ІІ AB и QN = 6 cm. Дължината на страната BC e:
7
(ДЗИ 2015) На чертежа MN ІІ АВ. Ако МО : ОА = 3 : 5, то отношението CN : NA е равно на:
8
(ДЗИ 2013) В триъгълника АВС АВ = 24 cm, а ъглополовящата BL разделя страната АС на части AL = 15 cm, LC = 5 cm. През точка L е построена права, успоредна на АВ, която пресича ВС в точка Е. Отсечката СЕ е равна на:
9
(ДЗИ 2013) На страната АС на триъгълника АВС е взета точка D, така че ∠ DBC = ∠ CAB. Ако AD = 16 cm, DC = 2 cm, BD = 5 cm, то дължината на страната АВ е равна на:
10
(ДЗИ 2012) На чертежа ∠ PMN е равен на ∠ EFP, ME = 12 cm, EP = 3 cm и PF = 6 cm. Отношението EF : MN е равно на:
11
(ДЗИ 2012) На чертежа за триъгълника АВС е дадено AB = 6 cm, BC = 8 cm, ∠ BAD равен на ∠ АСВ. Дължината на отсечката BD е равна на:
12
(ДЗИ 2012) На чертежа AC \parallel BD. Ако OA=4\sqrt2cm,CD=8\sqrt2cm,OC=AB, то отсечката AB е:
13
(ДЗИ 2014) Даден е правоъгълник ABCD със страни AB = 9 cm и AD = 6 cm. През върха А е построена права, перпендикулярна на BD, която опресича CD в точка М. Намери дължината на отсечката СМ.
14
(ДЗИ 2010) В равнобедрен триъгълник с основа 4 cm и бедро 6 cm ъглополовящите на ъглите при основата пресичат бедрата в точки Р и Q. Да се намери дължината на отсечката PQ.
15
(ДЗИ 2012) В триъгълник АВС с периметър 21 cm ъглополовящата CL (L лежи на АВ) е 6 cm и AL : LB = 4 : 3. Да се намерят дължините на страните на триъгълника.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас върху важни задачи от ДЗИ за подобни триъгълници сме ти подготвили няколко задачи, давани през годините на матури по математика, които се решават чрез изученото в този дял – подобни триъгълници, свойство на ъглополовящите, теорема на Талес, пропорционални отсечки. Решените задачи във видеото могат да ти бъдат само отправна точка, но за цялостната подготовка са ти нужни по-обширни познания. Не само държавният зрелостен изпит по математика ще ти е лесен, а и шестиците в часовете ще се множат. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се