logo

Тест: Втори признак за подобност на триъгълници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всеки два еднакви триъгълника са подобни.
2
Два еднакви триъгълника са подобни с коефициент на подобие:
3
Две от страните на един триъгълник са 8 cm и 5 cm, а на друг - 4 cm и 2,5 cm. Ъглите, заключени между тях, са равни. Подобни ли са двата триъгълника?
4
Катетите на един правоъгълен триъгълник са 6 cm и 10 cm, а на друг правоъгълен триъгълник са 3 cm и 5 cm. Подобни ли са двата триъгълника?
5
Дадени са \Delta A B C и \Delta A1B1C1, за които AB= 5 cmA1B1= 2,5 BC= 10 cmAC= 8 cm, A1B1= 2,5 cmA1C1= 4 cm и \measuredangle BAC= \measuredangle B1A1C1.
  • Намерете дължината на страната B1C1.
6
Дадени са \Delta A B C \sim \Delta A1 B1 C1, за които AC= 5 cm и A1C1= 7,5 cm. Медианата AM в \Delta A B C е 10cm.
  • Намерете дължината на медианата A1M1  в \Delta A1 B1 C1 .
7
Два равностранни триъгълника са подобни с коефициент на подобие 2. Страната на единия от тях е 6 cm. Намерете периметрите на драта триъгълника.
8
Даден е \Delta A B C със страни AB= 9 cmBC= 12 cm и AC= 6 cm. Върху страната AB  е нанесена отсечка AD= 4 cm. Намерете дължината на отсечката CD.
9
Периметърът на трапец ABCD  е 41 cm. Основите са AB= 18 cm и CD= 8 cm. Диагоналът AC= 12 cm. Намерете бедрата на трапеца.
10
В трапец ABCD основата AB= 27 cm, а бедрото AD= 8 cm. Диагоналът AC= 18 cm, разделя трапеца на два подобни триъгълника. Намерете бедрото BC и малката основа на трапеца.
11
На едно от раменете на даден ъгъл с връх т. O са нанесени отсечките OA= 5 cm и OB= 12 cm, а на другото рамо - OC= 4 cm и OD= 15 cm. Кое от посочените твърдения е вярно?
12
В трапец ABCD голямата основа AB= 24 cm, бедрото AD= 9 cm и бедрото BC= 12 cm. Диагоналът AC разделя трапеца на два подобни триъгълника. Намерете дължините на диагонала AC и малката основа CD.
13
Свържете подобните триъгълници
14
Основите на трапец ABCD са AB= 9 cm и CD= 4 cm, а диагоналът AC= 6 cm. Намерете бедрата на трапеца, ако сборът им е 12,5 cm.
  • Подредете отсечките ABCDAD и BC по големина, като започнете от най-малката.
15
Даден е равнобедрен \Delta A B C с основаAB= 3 cm и бедра AC= BC= 6 cm. Права, успоредна на основата, пресича AC в т. M и BC в т. N. Ако MN= BN , намерете дължините на отсечките MNCNP\Delta A B C  и P\Delta M N C .
  • Свържете елементите.

Описание на теста

Естествено след първи признак за подобие на триъгълници следва да се научите да прилагате и втори признак за подобие. Предлагаме ви онлайн упражнение по математика за 9. клас на тема "Втори признак за подобност на триъгълници". При решаването на задачите от този тест трябва да използвате втори признак за подобност. Не забравяйте да откривате съответните елементи и по този начин ще бъдете компетентни при записването и правилното използване на коефициента на подобие. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се