logo

Тест: Зависимости между синус и косинус. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
 • sin\alpha =cos(90^\circ-\alpha )
2
Пресметни стойността на израза.
 • sin^238^\circ+sin^252^\circ=
3
Ако cos\alpha е 5 пъти по-голям от sin\alpha, то sin\alpha =\frac\sqrt2626,cos\alpha =\frac5\sqrt2626.
4
Намери стойността на израза.
 • 1+sin^2\alpha +cos^2\alpha =
5
Вярно ли е пресметната стойността на израза?
 • 4-sin^2\alpha -cos^2\alpha =7
6
Като използваш стойностите на някои тригонометрични функции, свържи верните твърдения.
7
Ако sin\alpha е два пъти по-голям от cos\alpha, намери sin\alpha =?,cos\alpha=?
8
Преобразувай израза cos\alpha -cos\alpha .sin^2\alpha.
9
Намери sin\alpha ,cos\alpha , ако cos\alpha е четири пъти по-малък от sin\alpha.
10
Подреди изразите в правилна последователност така, че да преобразува израза cos^2\alpha -cos^4\alpha +sin^4\alpha.
11
Преобразувай израза така, че в отговора да се съдържа най-много една тригонометрична функция.
 • 1-sin^2\alpha +cos^2\alpha
12
Опрости израза:
 • sin(90^\circ-\alpha ).cos\alpha +cos(90^\circ-\alpha ).sin\alpha
13
Даден е правоъгълен триъгълник с ъгли \alpha и \beta. Намери sin\alpha =?,cos\alpha =?, ако sin\alpha .cos\beta =\frac925.
 • Отговорите запиши във вида 99/100.
14
Докажи тъждеството и посочи в кой ред е грешката. sin^4\alpha -cos^4\alpha =sin^2\alpha -cos^2\alpha
 • Доказателство:
 • (1)   (sin^2\alpha -cos^2\alpha)(sin^2\alpha +cos^2\alpha) =sin^2\alpha -cos^2\alpha
 • (2)    (-1)(sin^2\alpha +cos^2\alpha) =sin^2\alpha -cos^2\alpha
 • (3)    sin^2\alpha -cos^2\alpha =sin^2\alpha -cos^2\alpha
15
Преобразувай израза:
 • (sin\alpha +cos\alpha)^2+(cos\alpha -sin\alpha)^2

Описание на теста

В онлайн теста къв видео урока по математика за 9. клас "Зависимости между синус и косинус. Важни задачи" ще затвърдиш знанията си за основното тригонометрично тъждество. Ще използваш зависимости между синус и косинус, като допълване до ъгъл от 90 градуса. Ще намираш числени стойности на тригонометрични изрази, ще преобразуваш тригонометрични изрази и ще доказваш тригонометрични тъждества, за да се справиш с лекота с въпросите от теста, но и със задачите в училище, за да получаваш отлични оценки!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се