Упражнение: Редни числителни имена - част 2 (дати, етажи)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Редни числителни имена - част 2"  ще затвърдите знанията си за предлозите an, am, von, vom, bis zum, zum, както и за образуването на редните числителни имена в номинатив, акузатив и датив (Ordinalzahlen im Nominativ, Akkusativ, Dativ).Променят ли се и по какъв начин редните числителни имена, когато ги използваме за назоваване на етажа и датата (Stock und Datum benennen)? Как казваме на немски "на първия, втория етаж", как казваме "на пети юли, от първи до двадесети май"? Кои са предлозите в изрази като "на третия етаж, за пети път, от втори до дванадесети юни"? Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За какво става дума в примерите? Свържете.
5т. 2. Свържете частите на изреченията.
5т. 3. Посочете правилните варианти за изречението.
  • Mein Hotelzimmer liegt im ... Stock.
5т. 4. Посочете изреченията, в които числителното име е правилно образувано.
5т. 5. Кои са правилните продължения на изречението?
  • Unsere Klasse fährt am ... August los.
6т. 6. Сложете подходящото окончание: -te, -ste, -ten, -sten.
6т. 7. Сложете подходящото окончание: -te, -ste, -ten, -sten.
6т. 8. В кои примери трябва да сложим точка след числителното име?
6т. 9. Свържете въпросите с отговорите.
6т. 10. Попълнете изреченията с подходящата дума.
6т. 11. Свържете частите на изреченията.
6т. 12. Свържете частите на изречнията.
11т. 13. Напишете числителните имена с цифри.
11т. 14. Напишете датите с думи, както е дадено в примера.
  • Пример: Am 11.4. hat meine Tochter Geburtstag.
  • Am elften April hat meine Tochter Geburtstag.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Допълнете изреченията с подходящия предлог и определителен член.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!