logo

Тест: Трапец. Решаване на задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В трапеца ABCD отсечките CC1 и DD1 са височини. Фигурата D1C1CD е:
2
В трапеца ABCD отсечките DD1 и CC1 са височини. Отсечката DC е равна на отсечката:
3
В трапеца ABCD (AB||CD) е построена отсечката DM, така че DM||CB (т.М е от АВ). Фигурата MBCD e:
4
По коя формула се намира лицето S на трапец?
5
В трапеца ABCD (AB||CD) ∠A+∠D е равен на:
6
В трапеца ABCD отсечките DD1 и CC1 са височини. Ако AB=16 см, CD=6 см и DD1=5 см, намерете сбора на лицето на ΔAD1D и лицето на ΔBC1C.
7
В трапеца ABCD (AB||CD) през върха С е построена отсечката СМ, така че СМ||DA. Известно е, че периметърът на ΔМВС е 23 см, а CD=5 см. Намерете периметъра на трапеца ABCD.
8
В трапеца ABCD (AB||CD) през върха С е построена отсечката СМ, така че СМ||DA. Ако за ъглите на ΔМВС е в сила пропорцията ∠М:∠В:∠С=1:2:3, намерете прилежащите ъгли на бедрото AD.
9
Да се намери лицето на трапец, чиито диагонали са взаимно перпендикулярни и имат дължини 12 м и 10 м.
10
В трапеца ABCD т.М е среда на бедрото ВС. Ако AB=a см, CD=b см и височината на трапеца е с дължина h см, намерете лицето на ΔABM.
11
В трапеца ABCD т.М е среда на бедрото ВС. Ако AB=a см, CD=b см и височината на трапеца е с дължина h см, намерете лицето на ΔCDM.
12
В трапеца ABCD т.М е среда на бедрото ВС. Ако лицето лицето на ΔAMD=20 кв.см, то намерете лицето S на трапеца.
13
В трапеца ABCD отсечките СС1 и DD1 са височини. Ако ΔAD1D, ΔBC1C и фигурата D1C1CD имат равни лица, то колко пъти голямата основа е по-голяма от малката основа?
14
В трапеца ABCD (AB||CD и AB>CD) с основи АВ=а см и CD=b см, ∠А+∠В=90º. Намерете дължината на отсечката, която свързва средите на двете основи на трапеца.
15
В трапец малката основа и бедрата са с равни дължини, а диагоналът е равен на голямата основа. Намерете ъглите на трапеца.

Описание на теста

В онлайн теста "Трапец. Решаване на задачи. Част 1" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили основните понятия и зависимости в трапеца. Знаете ли да намирате лице на трапец и периметър на трапец, знаете ли на какво е равен сборът от прилежащите на бедрото на трапец ъгли? Тестът ще ви помогне да упражните прилагане на знанията за трапец в задачите и затвърждаване на уменията за решаване на задачи. Решете задачите от теста, за да сте най-добрите по математика в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се