logo

Тест: Синусова теорема. Приложения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За триъгълника АВС е дадено: R=12cm,\beta =60^0. Намерете страната b.
2
За триъгълника АВС е дадено: R=12cm,a=8\sqrt3cm. Намерете sin\alpha.
3
В триъгълника АВС страната BC=7cm,\sphericalangle CAB=45^0. Намерете радиуса на описаната около триъгълника окръжност.
4
Хорда АВ е на разстояние \sqrt3 см от центъра на окръжност с радиус R=2 см. Намерете дължината на хордата.
5
Хорда АВ е на разстояние \sqrt3 см от центъра на окръжност с радиус R=2 см. Ако точка С е произволна точка от окръжността, намерете \sphericalangle ACB.
6
Основата на равнобедрен триъгълник е 12 см, а ъгълът при основата му е 60 градуса. Намерете ъглополяващата при основата.
7
За триъгълника АВС е дадено: c=10cm,\alpha =30^0,\beta =70^0. Намерете другите две страни.
8
Свържете вярно стойностите на радиуса.
9
В окръжност с радиус 20 см хордата АВ отсича дъга с мярка 90 градуса. Намерете дължината на хордата.
10
Равнобедрен триъгълник с ъгъл при върха 120^0 е вписан в окръжност с радиус \sqrt3. Намерете периметъра и лицето на триъгълника.
11
В окръжнос с радиус 6\sqrt3 е вписан равнобедрен триъгълник с бедро 6\sqrt3. Намерете основата на триъгълника.
12
В триъгъника АВС са дадени AC=2\sqrt2, \sphericalangle CAB=60^0,\sphericalangle CBA=45^0. Намерете страните на триъгълника, дължината на височината CH към страната АВ и радиуса на описаната окръжност.
13
Да се намери височината на кула CD с недостъпна основа D, ако е известно, че от точка А се вижда под ъгъл 60^0, от точка В се вижда под ъгъл 30^0, а разстоянието между точки А и В е 10\sqrt3 метра.
14
На хълм с височина 21 метра е построен паметник. Неговата основа се вижда от точка А под ъгъл 30 градуса, а върхът на паметника се вижда от същата точка А под ъгъл 60 градуса. Да се намери височината на паметника.
15
Страните на успоредник ABCD са 5 см и 3 см, а ъгълът между тях е 60 градуса. Да се намерят радиусите на окръжностите, описани около триъгълниците ABD и ABC.
  • Отговорите запишете като десетични дроби, закръглени до две цифри след десетичната запетая.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 10. клас "Синусова теорема. Важни задачи и приложения" ще продължите да прилагате синусова теорема за намиране на различни елементи на триъгълника - страни, ъгли, височини, ъглополовящи. Ще намирате хорди и радиуси на окръжности, отново със синусова теорема. А всичко това ще ви помогне да се справяте с лекота със задачите в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се