logo

Тест: Съобщително изречение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете съобщителните изречения.
2
Довършете правилото.
  • В съобщителното изречение сказуемото стои винаги на ... място.
3
Довършете правилото.
4
Изречението "Ich jetzt arbeite." е грешно, защото ...
5
Изречението "Bert und Simone trinken Tee." е правилно, защото …
6
Подредете частите на изречението, като започнете с подлога.
7
Подредете частите на изречението, като започнете с подлога.
8
Подредете частите на изречението, като започнете с обстоятелственото пояснение за време.
9
Посочете правилно построените съобщителни изречения.
10
Посочете правилно построените съобщителни изречения.
11
Посочете правилно построените съобщителни изречения.
12
Посочете правилно построените съобщителни изречения.
13
Допишете изреченията със зададените в скоби думи.
14
В дадените съобщителни изречения НЕ е спазен необходимият словоред. Поправете изреченията.
15
  • Напишете двата възможни варианта за съобщително изречение от дадените думи.
  • auf dem Tisch - der Teller - stehen

Описание на теста

Нека станем шампиони по съобщителни изречения с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Съобщително изречение". Какво е характерно за словореда на немското съобщително изречение (Der Aussagesatz)? На кое място стои сказуемото? Във всички случаи ли сказуемото стои на второ място? Къде стои подлогът? Само с подлог ли може да започне едно съобщително изречение? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се