logo

Тест: Функциите синус и косинус на ъгли от 0 до 180 градуса

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Единична (тригонометрична) окръжност наричаме окръжност с център центъра на правоъгълна координатна система и радиус 1.
2
Знакът на sin\alpha ,\alpha \in \left [ 90^0;180^0 \right ] е отрицателен.
3
Знакът на cos\alpha ,\alpha \in \left ( 90^0;180^0 \right ) е отрицателен.
4
Със стойността на коя точка се измерва sin\alpha на чертежа?
5
Със стойността на коя точка се измерва на чертежа cos\alpha?
6
В кой квадрант се намира второто рамо на обобщен ъгъл с градусна мярка 160^0?
7
Свържете стойностите на тригонометричните функции на дадените ъгли.
8
Свържете функциите синус и косинус с интервалите, в които нарастват или намаляват.
9
Подредете по големина стойностите на тригонометричните функции на ъглите, като най-горе поставите най-малката стойност.
10
Подредете по големина стойностите на тригонометричните функции на ъглите, като най-горе поставите най-малката стойност.
11
Свържете тригонометричните функции, които имат равни стойности.
12
Пресметнете израза: sin0^0-2sin45^0.cos180^0+4sin60^0.cos60^0
13
Намерете числената стойност на израза (sin\alpha .cotg\alpha +cos\alpha )^2:cos\alpha, ако \alpha =120^0.
14
Ако sin\alpha =\frac725,\alpha \in (90^0;180^0), пресметнете cos\alpha. Дробната черта запишете със символа наклонена черта /.
15
Пресметнете стойността на израза \frac5sin\alpha cos\alpha 2sin^2\alpha -3cos^2\alpha , ако cotg\alpha = \frac13.

Описание на теста

Какво е единична окръжност? Как нанасяме върху нея ъгли от 0^{0} до 180^{0}? Как се определя синус и косинус на такъв ъгъл? На тези въпроси вече знаете отговорите от видео урока по математика за 10. клас "Функциите синус и косинус на ъгли от 0 до 180 градуса" и ще прилагате наученото в онлайн теста. Внимавайте за знаците на стойностите на тези тригонометрични функции, като съобразявате в кой интервал е ъгълът. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се