logo

Тест: Решаване на логаритмични уравнения от вида logaf(x) = logag(x)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За да намерим корена на уравнението log2(x+22)=log2(31x-14), трябва да решим:
2
Дадено е уравнението log5(2x-1)=log5(3x-14). След като намерим x, трябва да проверим:
3
Решението на уравнението log2(x-3)=log2(2x+4) е x=-7.
4
Намерете корена на уравнението log6(2x-1)=log6(5-x).
5
На кое от уравненията коренът е 1?
6
Решението на логаритмичното уравнение log2(x+1)^2=log24x е:
7
Вярно ли е решено логаритмичното уравнение?
  • lg\left ( \sqrtx^2+2x+1 \right )=lg7\Rightarrow \sqrtx^2+2x+1=7\Rightarrow x^2+2x+1=49\Rightarrow x^2+2x-48=0\Rightarrow x1=-8,x2=6
8
Кои са корените на логаритмичното уравнение lg(3x^2-2x)=lg(5x-4)?
9
Решете логаритмичното уравнение log6(3x+4)=log6x.
10
Дадено е уравнението log7\fracx-2x+2=log7\frac72x-7. Решенията на \fracx-2x+2=\frac72x-7 са 0 и 9, но решение на логаритмичното уравнение е само 9.
  • Вярно ли е твърдението?
11
Решете уравнението: log2x=log2(x^2-2x-4).
12
Намерете неизвестното x в уравнениетоlg(3x^2-5x+1)=lg(2x^2-2x+5).
13
Както вече знаете, при подготовката си космонавтите пресмятат логаритми. Също така решават и логаритмични уравнения, които са им нужни за изчисляване на горивото на ракетата, на разстоянието от космически обекти до Земята и др.п. Нека проверим и вашата готовност да се изстреляте в необятната вселена на математиката.
  • Решете уравнението: log3(x-1)(x+1)=log32(x+7).
14
Втора космическа задача:
  • log11(x^2-8x+4)=2.log11(x-6).
  • Подредете етапите при решаване на задачата, като най-горе поставите първия етап.
15
Трета космическа задача:
  • Намерете неизвестното x
  • .\fraclog2(2\sqrtx+3)log2(2+\sqrtx+3)=1

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 11. клас ще решавате задачи от вида log_af(x)=log_ag(x). Ще търсите неизвестното х, което се намира в аргумента на логаритъма и от двете страни на равенството. Не забравяйте след като намерите х, да проверите дали аргументите са положителни числа, т.е. по-големи от нула. Припомнете си и затвърдете метода на решаване на такива логаритмични уравнения - като приравните аргумента от лявата страна на аргумента от дясната страна. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се