new-logo

Тест: Какво е сложна лихва? Интересно обяснение и решаване на важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бизнесдамата Пена взела кредит от банката 3 000 лв. за 3 години при сложна годишна лихва 5%.
  • Каква сума ще дължи на банката в края на първата година?
2
Пеньо взел от банката заем от 10 000 лв. при сложна годишна лихва 4% за период от 5 години.
  • Сумата 10 000 лв. се нарича начален капитал и се означава с K0 във формулата за сложна лихва.
3
Пеньо взел от банката заем от 15 000 лв. при сложна годишна лихва 6% за 4 години.
  • Лихвеният множител q при така даденото условие е:
4
Пеньо взел от банката заем от 10 000 лв. при сложна годишна лихва 4% за период от 6 години. Сумата 12 653 лв. се нарича нараснал капитал и се означава с Kn във формулата за сложна лихва.
5
Баба Цона взела от фирма "Лесен кредит" 300 лв. да си плати сметката за парно със сложна лихва 4% и ще връща парите по показаната на чертежа схема за 10 години.
  • Сумите през годините образуват аритметична прогресия.
6
На колко ще нарасне сумата 120 лв. за 8 години, вложена в банка със сложна годишна лихва 3%?
7
Един апартамент струва 25 000 лв. Каква ще бъде цената му след 5 години, ако недвижимата собственост поскъпва с 4% годишно?
8
Населението на Земята през 2000 година е било около 6,1 милиарда и има постоянен годишен прираст от 1,4%. Колко милиарда ще бъде през 2020 година?
9
Колко пари трябва да внесе в банката дядо Трифон, за да има след 6 години 200 лв., ако сложната годишна лихва е 3%?
10
Какъв влог трябва да направим при 10% сложна годишна лихва, ако искаме след 5 години да имаме 8 000 лв.?
11
Сумата 700 лв. се увеличава за 10 години с 336 лв. Колко е лихвеният множител на сложната лихва, при която е вложена сумата?
12
Жителите на един град са 32 400. След 22 години градът ще има 50 000 жители. Какъв е прирастът на населението?
  • Упътване: Нарастването на населението е аналогично с нарастването на капитал при сложна лихва. Прирастът е аналогичен на сложна лихва.
13
На колко ще нарасне влогът на Пеньо от 3 000 лв. при 4% годишна лихва за 5 години, ако капитализирането на лихвата се извършва на 6 месеца?
  • Упътване: В този случай периодите n ще бъдат 10 (две олихвявания за всяка година), а лихвата за един период ще е 2%, т.к. е дадена годишната лихва.
  • Отговора запишете само с цифри с точност до левове.
14
На колко ще нарасне влогът на Пеньо от 3 000 лв. при 4% годишна лихва за 5 години, ако капитализирането на лихвата се извършва на 3 месеца?
  • Отговора запишете само с цифри с точност до левове.
15
Кое е по-изгодно?
  • Подредете влоговете, като най-горе поставите най-изгодния влог.

Описание на теста

След като се запозна с видео урока върху сложна лихва, в онлайн теста по математика за 10. клас ще срещнеш отново термините начален капитал, нараснал капитал, сложна лихва, лихвен процент, лихвен множител, лихвен период. В задачите от банковия свят ще трябва да използваш формулата за сложна лихва K_{n}=K_{0}.q^{n}=K_{0}\left ( 1+\frac{p}{100} \right )^{n}. Упражнявай се, забавлявай се и ще получаваш шестици в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се