logo

Тест: Сбор на n последователни члена на геометрична прогресия. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сборът на първите 7 члена на геометричната прогресия -1, 3, -9, ... е:  
2
За геометрична прогресия са дадени q=4, n=5, an=-768. Определете a1 и Sn.
3
Намерете броя на членовете на геометрична прогресия, ако:
  • a1=10, q=3, Sn=3640.
  • Запишете само числото в празното поле.
4
Числото 3072 е сбор на първите единадесет члена на геометричната прогресия 3, 6, 12,...
5
Намерете сбора на първите пет члена на геометричната прогресия \frac34,\frac12, \frac13, ...
6
Да се определи частното и да се пресметне сумата на геометрична прогресия с първи член -3 и пети член -768.
7
Частното на геометрична прогресия е 0.1, а петият член е 16. Колко е първият член?
  • Пресметнете сумата от първите пет члена на тази прогресия.
8
За геометрична прогресия е дадено:
  • a1=-1
  • q=2
  • an=-32.
  • Намерете сумата на първите n члена и определете броя им.
9
Намерете сумата от първите седем члена на геометрична прогресия с частно  \frac23  и седми член \frac16243.
10
Намерете сбора на първите шест члена на геометричната прогресия:
  • \frac12, \frac1\sqrt2, 1, ...
11
Първият член на геометрична прогресия е -1, сумата от първите n члена е 21, а n-тият член е 32. Намерете частното и броя на членовете на тази прогресия.
12
Дадена е геометрична прогресия от три числа, първото от които е 5. Сумата от тези числа е 65. Кое е третото число?
13
Геометрична прогресия от пет члена е зададена чрез общ член an=5.3^n-1. Намерете сумата й.
14
Според легендата, шахът на Персия предложил на изобретателя на шаха сам да избере наградата си. "Господарю, не искам много" - казал поданикът. - "Поставете на първото квадратче на шахматната дъска едно зърно жито, на второто - две зърна, на третото - 4 зърна и т.н. на всяко следващо квадратче броят на зърната да бъде два пъти по-голям от броя на зърната върху предишното квадратче." Шахът похвалил скромността му и наредил да му бъде изплатена наградата.
  • С кой израз се изчислява броят на житените зърна?
15
Бактерия, попаднала в жив организъм, на края на 20-тата минута се дели на две. Всяка от получените бактерии към края на 20-тата минута се дели пак на две и т.н. Намерете броя на бактериите в края на 24-я час.

Описание на теста

В онлайн теста за задачи върху геометрична прогресия, ще можеш да затвърдиш знанията си, придобити от видео урока по математика за 10. клас върху сбор на n последователни члена на геометрична прогресия. Ще прилагаш формулите за сума, ще намираш елементи на геометричната прогресия - първи член, частно, n-ти член. Решавайки задачите от теста, ще добиеш увереност и ще получаваш шестици в часовете по математика. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се