logo

Тест: Намиране на неизвестен множител, делимо, делител. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че неизвестното делимо се намира като частното умножим с делителя?
2
Намери неизвестното число:
  • х : 6 = 5 843 
3
Намери неизвестното:
  • х : 18 = 42 137
4
Вярно ли е, че неизвестният делител намираме, като делимото разделим на частното?
5
Намери неизвестното число:
  • 2 961 : х = 63
6
Приложи правилото за намиране на неизвестния делител:
  • 3 584 : х = 14
7
Вярно ли е, че неизвестният множител намираме, като произведението умножим с другия множител?
8
Намери неизвестното число:
  • 36 . х = 1 044
9
Намери неизвестния множител:
  • х . 47 = 2 538 
10
Извърши означените действия и намери неизвестното число:
  • (13 415 - 11 348) : х = 53
11
Пресметни:
  • 8 664 : (х - 235) = 19
12
Яна намисли едно число. Намали го 33 пъти и получи разликата на числата 4 567 и 3 456. Запиши числото, което намисли Яна.
  • Можеш да използваш някое от числата: 34, 32 603, 36 663,  264 759
13
Намери и запиши неизвестното число:
  • 27 . (43 218 - х) = 72 . 24
14
Иван намисли едно число. Раздели го на 5 и получи произведението на числата 330 и 15. Намери и запиши числото, което е намислил Иван.
15
Тони намисли едно число, което увеличи 9 пъти и получи частното на числата 13 122 и 6. Намери и запиши числото, което намисли Тони.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 5. клас ще се упражниш в намирането на неизвестни множител, делимо и делител. Ще си припомняш и ще проверяваш колко добре си усвоил знанията за намирането им и как добре се справяш с приложението на тези знания в различни задачи. Забавлявай се, докато преговаряш и привидно по-трудните задачи ще ти се получават все по-добре. Преговаряй и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се