new-logo

Тест: Стихотворението "Стани, стани, юнак балкански". Добри Чинтулов

Тест

Чрез този онлайн тест по литература за 7. клас ще провериш знанията си за стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" от Добри Чинтулов. Кога е създадено стихотворението? От колко строфи  се състои то? Какво е неговото звучене? Какви художествени изразни средства допринасят за неговото въздействие? Направи бързо теста и бъди най-добрият в класа. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Добри Чинтулов е първият български революционен поет.
2
Кога и къде Добри Чинтулов написва стихотворението "Стани, стани, юнак балкански"?
3
Какъв е жанрът на стихотворението "Стани, стани, юнак балкански"?
4
Основните теми в стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" са пробуждането на българския народ, отърсването му от бездействието, призивът за борба срещу потисниците и за обединение с други народи.
5
В композиционно отношение стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" е изградено от:
6
Попълни липсващите думи в изречението, като използваш някое от предложените словосъчетания: лирически герой, лирически говорител, повествовател.
7
В стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" лирическият говорител:
8
Образът "юнак балкански" в стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" е:
9
В словосъчетанията "юнак балкански", "сън дълбок" подчертаните думи са:
10
Свържи правилно цитатите от стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" с названието на употребените от автора художествени изразни средства.
11
Свържи правилно литературните понятия с тяхното значение.
12
Каква е ролята на инверсията в стихотворението "Стани, стани, юнак балкански"?
13
Попълни липсващата дума в изречението, като подбереш някоя от следните думи: зависими, свободни, поробени, възвисени.
14
Подреди правилно стиховете от третата строфа на стихотворението "Стани, стани, юнак балкански".
15
Попълни липсващата дума в изречението.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се