Упражнение: Предбалкан - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Предбалкан - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение и подялбата на Предбалкана. Ще отговаряте на въпроси за големината, разположението и най-високата точка в Предбалкана. Ще разпознавате части на Предбалкана по описание. Ще имате възможност да проверите дали сте усвоили местоположението на релефните форми като ги разпознавате по карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. От коя природногеографска област е част Предбалканът?
5т. 2. На юг Предбалканът граничи със:
5т. 3. Коя е най-високата точка на Предбалкана?
5т. 4. Каква площ заема Предбалканът?
5т. 5. Заради морфохидрографските си различия, Предбалканът се разделя на части. Колко са те?
6т. 6. Кое твърдение за Предбалкана е вярно?
6т. 7. Кои реки са граници между частите, на които се дели Предбалканът?
6т. 8. Скалите, изграждащи Предбалкана, са:
6т. 9. Вярно ли е твърдението, че Предбалканът се състои от планини и ридове, които са успоредни на Главната Старопланинска верига и са прорязани от напречни долини и проломи?
6т. 10. В коя част на Предбалкана е разположена пещерата "Магурата" ?
6т. 11. Чудните скали се намират в пролома на река ...
6т. 12. За коя част на Предбалкана се отнася следното:
  • Това е най-широката част. В нея са Деветашкото плато, Антоновски рид, пещерите "Бачо Киро" и Деветашката пещера.
11т. 13. На картата с цифри са обозначени някои от формите на Западния Предбалкан. Свържете цифрите с имената на обектите. 
11т. 14. Прочетете описанията на обекти, които са разположени в Предбалкана. Разпознайте ги и ги свържете с изображенията им.
11т. 15. На картата с цифри са обозначени някои от формите на Средния Предбалкан. Свържете цифрите с имената на обектите. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!