new-logo

Тест: Бъдеще време в миналото

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бъдеще време в миналото означава минало действие, което е предстоящо спрямо друго минало действие.
2
Формите за бъдеще време в миналото са сложни. Те се образуват от глагола ща, който се спряга в минало несвършено време, съюза да и основния смислов глагол, който се спряга в сегашно време.
3
Отбележи редовете, на които има форма за бъдеще време в миналото.
4
В изречението няма форма за бъдеще време в миналото.
  •  Най-интересна се очертаваше разходката ни до Сицилия, където щяхме да видим единствения действащ вулкан в Европа.
5
Отрицателните форми на глаголите в бъдеще време в миналото се образуват с помощта на глагола няма, който се спряга в сегашно време.
6
В кое от изреченията е употребена отрицателна форма за бъдеще време в миналото?
7
Колко форми за бъдеще време в миналото има в текста?
  • Ако не бях дошъл в Родопите, щях да пропусна най-вълнуващото преживяване в живота си. Душата ми щеше да жадува напразно за красота. Нямаше да видя спиращите дъха гледки, нямаше да дишам най-чистия въздух, нямаше да познавам извисяването на духа. Ако не бях предприел това пътуване, дали щях да съжалявам?
8
В дадения текст има четири форми за бъдеще време в миналото.
  • Човек щеше да си има работа и изведнъж щеше да се окаже неспособен да я върши. Нито пък останалите около него щяха да продължат да правят това, което са правели по-рано. Защото щяха да им липсват знанията и подготовката, за да изпълняват предишните си задължения.
9
На кой ред действието е предстоящо спрямо минал момент?
10
С коя глаголна форма е подходящо да се допълни изречението?
  • Ако беше тръгнал по-рано сутринта, ___________ .
11
На кой ред с глаголната форма се изразява неосъществено действие?
12
Отбележи кои изречения съдържат глаголна форма за бъдеще време в миналото.
13
Образувай отрицателна форма на дадените глаголни форми.
14
Преобразувай формите за бъдеще време във форми за бъдеще време в миналото. Следвай дадения пример:
  • Довечера ще ходим на театър.  – Снощи щяхме да ходим на театър.
15
Преобразувай глагола в скобите в глаголна форма за бъдеще време в миналото.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 6. клас „Бъдеще време в миналото“ ще упражниш познанията си за това сложно глаголно време. Използваме го, за да изразим минало действие, предстоящо спрямо друго минало действие. Употребява се и за изразяване на неосъществено действие или действие, чието изпълнение зависи от условие. Формите на бъдеще време в миналото се образуват от глагола "ща", който се спряга в минало несвършено време, "да" и основния  глагол, който се спряга в сегашно време – щях да чета. Отрицателната форма също се образува със спомагателен глагол – "няма", който стои в минало несвършено време и не се спряга – нямаше да чета, нямаше да четеш. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (60)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се